Siranijské vyprávění – VII. příběh

Elixír Vidění

V téže době, kdy je družina mistra Súlina zajata Ztracenou Legií, doráží do městečka Maghon několik poslů z různých koutů Qurandu. Každý z nich přináší vzácnou ingredienci neznámému objednateli, jenž za jejich cestu více než dobře zaplatil. Ukáže se, že objednatelem je starosta-mág Talantius, jenž díky svému mantickému vědění předpověděl pád Sítě a příchod Věku Barbarství. Jelikož nositelé Věku se jeví obyvatelům Qurandu jako apokalyptické bytosti, jimž nelze vzdorovat, vyvinul Elixír, po jehož požití se nově Příchozí jeví ve své přirozené podobě a nevyvolávají kosmickou hrůzu. Elixír tudíž dá obyvatelům Qurandu alespoň rovnou šanci ve střetu s Příchozími. Poslové jsou svědky nejen výroby Elixíru, ale také příchodu Věku, jenž obklíčí Maghon ze všech stran a postupuje dál. Poslové jsou požádáni, aby donesli hotový Elixír do některého ze dvou měst, v němž je jisté, že je dost umu a prostředků, aby Elixír mohl být vyroben ve větším množství – buď Xalgonu, nebo Sairis. Unikají do lesů a podzemních chodeb ve snaze vyhnout se konfrontaci s Příchozími.

Zápisná kniha sedmého dobrodružství, psaná rukou Johany Passerin

Kapitoly dobrodružství:

I. díl: Maghon
II. díl: Útěk do Stříbrných vrchů
Dokument: Timotův deník
III. díl: Cesta do Iacany
IV. díl: Lišky a havrani
V. díl: Sestra bez tváře
VI. díl: V hradbách Arkonu
VII. díl: Sny a můry města
VIII. díl: Machuznatarova hůl
IX. díl: Pravá a levá cesta
X. díl: U dřevěného mostu
XI. díl: Harugova zem
XII. díl: Chrám knih
XIII. díl: Vůz
XIV. díl: Drom
XV. díl: Evenhaemet
XVI. díl: Hostina
XVII. díl: Korahul
XVIII. díl: Pahorek kostí
XIX. díl: Daranina volba
XX. díl: Propast
XXI. díl: Audience
XXII. díl: Veď svůj pluh přes kosti živých
XXIII. díl: Altzin
XXIV. díl: Pravá Meltika
XXV. díl: Bílý králík
XXVI. díl: Sunvino zasvěcení
XXVII. díl: Uzdravující krev

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon