Zpět na galerii

První strana představuje mystérium Noci a toho, co sídlí v jejím srdci. Někdo by řekl, že je to Smrt, ale rozhodně není myšlen prostý organický fakt konce života, je to spíš limit veškeré představivosti, za kterou se skrývá temný aspekt nesmírnosti. Srdce Noci je nedostupné slovům a tak o něm lze hovořit jen v náznacích, hádankách a poezii. Proto i slova na První Stránce jsou jakýmsi proroctvím ze sna, kusem poezie, nikoliv něčím, co lze vysvětlit v jazyce bdění.

Použité symboly na stránce ale naráží na určité specifické významové plochy, které bude možné zaznamenat na dalších Stránkách. V samotném středu se skrývá Oko Bouře, černá panenka (Koré – paní podsvětí), obsidiánové zrcadlo a kolem něj tančí v hrozivém reji průvod věčně se požírajících bytostí. Je to povaha Noci jakožto věčně hladových čelistí. Je to zvířeckost, nenasytitelnost růstu, hrůza z nás samých, neboť kdykoliv hrozí, že se zvrhneme v nemoc požírající svět. A možná se to už stalo.

Blesky, které protínají bouřková oblaka, jsou silně dvojznačné. Na jiných Stránkách vidíme bouřkové mraky a blesky jako průvodní symboly zkázy, pádu lidské Vsi, Věže. Zároveň však je blesk úzce spojený s postavou Krále na Arce, jenž jím vládne. Střed kruhu a jeho okraj má k sobě velmi blízko.

Oko Bouře zírá v ústrety oka čtenáře. Naše vlastní oko je jediná konstanta viděného, přesto je jako jediné z podstaty neviděné. Je to naše oko, co nás vším čtením a zřením neustále provází, tedy i čtením tohoto příběhu. Oko na samotném počátku příběhu je připomenutím této základní tajuplnosti zraku a připomenutím toho, že příběh, který se sám jmenuje Klíčení Oka je pokusem tuto probíhající smyčku a kličku vidění reflektovat. Reflexe neboli odraz je dílem zrcadla, tedy jediného okamžiku, kdy oko může zahlédnout samo sebe. A je to právě spojení oka a zrcadla – tedy „Obsidiánové Zrcadlo“, co se ukrývá v hlubinách Noci.

V dolním rohu Stránky se nachází ovčí oko. Ovce představuje nevinnost a obětinu – „beránek“ – ale zároveň představuje Stádo v jeho démonickém potenciálu. Stáda ovcí a koz žijí na lukách za hranicemi Arky a jako takové jsou na půl cesty mezi Ohněm a Nocí. Jsou ošidné. V jednu chvíli bezpečné a domácké a hned v druhé děsivé a neznámé. Kdo ví, co se v rouše beránčím na lukách pase. Kdo bude spasen kým. Ovčí oko navazuje na příběh na straně 12.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon