Svobodná země

Mírný kraj zvlněných kopečků, přátelských lesů, malebných vísek a městeček. Svobodná země je unikátní v tom, že oficiálně skutečně nepatří pod žádnou korunu ani dominium. Je zemí svobodných sedláků a svobodných měšťanů. Vklíněná mezi Siranii na východě, Garion na západě, Saifáty na jihu a elfí lesy na severu by nicméně nepřežila dlouho, kdyby nebyla dobře chráněna. Tento svatý úkol připadl rytířskému řádu Palladově, neboli Palladinům. Lépe řečeno, sami se tohoto úkolu chopili a nikdo nebyl dostatečně vehementní v protestu proti němu.

Legenda, hojně opakovaná rytíři při všech oficiálních příležitostech, vypráví o tom, kterak božstvo Pallas oslovilo jednoho dne velmistra řádu a svěřilo mu velký úkol: vytvořit na zemi kraj, který by byl zemí míru, pokoje, bezpečí a svobody. Velmistr byl nadšen tímto svatým úkolem a kombinací obratné diplomacie a uvážlivého použití síly získal oblast dnešní Svobodné země (zvané jazykem Palladinů Lebara Reyja) pro tento účel. Lebaru obklopil a protkal sítí kapitul a pevnůstek a ustavil řád Palladův jako věčné ochránce míru v zemi.

Co skutečně přivedlo Palladiny k jejich projektu, to zůstává záhadou. Pro obyvatelstvo samotné je palladinská přítomnost povětšinou spíše snesitelná, jelikož rytíři skutečně kromě záležitostí trestního práva a udržování pořádku nechávají lidu volnou ruku v samosprávě, obchodu i každodenním životě.

Malebné vísky

Svobodná země je velmi malebný kraj. Od šedoelfích městeček na severu osvětlených za nocí zlatými lampičkami, přes udržované statečky a hrázděné domy obyvatel střední části až po městečko Tikka vykutané ve věžičkách z měkkého kamene, Svobodná země působí dojmem téměř jakéhosi skanzenu. A to se týká i přírody: lesy jsou vlídné a čisté, bez líté zvěři a nestvůr, dokonce i místní lišky jsou spíše kultivované a když už se vrhnou na kurník, zabijí a odnesou si jen tu jednu slepici, kterou opravdu potřebují k svačině.

Postupem času se řada lišek podobně dobrovolně domestikovala, jako jinde kočky, protože nechat se krmit od lidí je pohodlnější, než musit lovit. Tyto lišky prý umí chodit mezi světy a v jejich blízkosti se nejlépe usíná i probouzí, protože pomáhají člověku s přechodem mezi spánkem a bděním. Odtud prý pochází rčení, že lišky dávají dobrou noc – ve Svobodné zemi se to tak skutečně děje.

Díky míru a malebnosti je Svobodná země oblíbenou destinací nejen obchodníků, ale také jen cestovatelů a zvědavců, v podstatě turistů. Místní obyvatelstvo se umí o zvědavce dobře postarat (přinášejí jim koneckonců dost peněz), v každém městečku je řada zájezdních hostinců a turistických zábav. Na druhou stranu nikdy si doopravdy nepustí zvědavce do svého středu a nenechávají je se potulovat mimo hlavní cesty. Na to zas dohlédnou velmi bedlivě Palladinové.

Otázka hranic

Oficiální hranice Svobodné země vyznačené řadou palladinských pevností v sobě zahrnují městečka Krismo, Boermo, Viasse, Tikka, Buthora a Dith. Na sever od oficiálních hranic leží ještě šedoelfí městečka Gindon, Tion a Iacana, a také městečka Maghon a Arkon, která neoficiálně také využívají ochrany Palladinů, ovšem na rozdíl od první skupiny městeček si zajišťují samy veškeré soudní procesy a samy si udržují pořádek. Palladinové jim zajišťují jen obranu proti útoku zvnějšku.

Při pohledu na mapu zaujme hned ještě jakási třetí hranice, která však neleží vně země, ale v jejím srdci. Uprostřed země existuje „Zakázaný les“, do nějž nikdo kromě Palladinů nemá přístup a v něm je další kruh pevností, které kromě zvědavých ptáků nikdo mimo Řád na vlastní oči neviděl. Dokonce i samotná jejich přítomnost je spíše dohadem. Co se skrývá v jejich středu, je velkou záhadou a kdokoliv to kdy zkoušel z Palladinů vypáčit, nic se nedozvěděl.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon