Úvod

Povídková a románová tvorba hraje v Siranii i Klanech zásadní roli a to proto, že oba světy jsou světy literárními – ještě dříve, než se v nich začaly odehrávat dobrodružství, existovaly v hlavě jejich autora. Širé Siranijské pláně, hluboké hvozdy a temná pohoří byla ještě roky před první hrou obydlena prvními národy a odehrávaly se zde prvotní příbehy hrdinů, jejichž jména jsou dnes zapomenuta a jen občas znějí tichou ozvěnou. Tak to ale nebylo pořád – jednoho dne vstoupili do světa hráčské postavy a vnesly tam své záměry, svou dynamiku a zasáhli tak do dějin, které se do té doby odvíjely jako snové obrazy v hlavě svého stvořitele. Ani pak ale literární tvorba zdaleka neutichla – ba naopak, hráči začali nadšeně spolupracovat a psát vlastní záznamy a povídky ze světa Siranie nebo Klanů. Zde můžete nalézt některé z nich.

Klanové Vyprávění

Zde naleznete prvních několik kapitol prozaicky zapsaného příběhu, jenž se skutečně odehrál ve světě Klanů. Právě zde můžete vidět fantaskní prostředí Klanů v akci a v praxi a jeho specifika tak možná vyniknou jasněji, než z obecných popisů a charakteristik. Autorce zápisu se podařilo zachytit přesné a jemné nuance proběhlého dobrodružství a tak se jej můžete svým způsobem účastnit také.
autor: Lucie Lukačovičová

Siranijské Vyprávění

Poetické a barvitě popisné vyprávění zachycuje příběh, který spoluutvářejí postavy ve světě Siranie. Se zápisem v literární formě se začalo nedávno, takže zachycuje poslední vývoj situace a je aktuální vzhledem k probíhající hře. Naleznete v něm spoustu dalších nápadů a reálií, které plynule doplňují popisy a vyprávění na stránkách.
autor: Vojtěch Kozák, Helena Wagnerová

Saga o Lundirovi

Astrolog a architekt Lundir je jednou z nehráčských postav ve světě Siranie a po posledních událostech i adoptivním otcem člena družiny, čarodějky Arsie. Toto je příběh jeho života zapsaný v prastarém ságovém slohu. Ukazuje se v něm děsuplná provázanost života mocných měst a rodů v Siranii a severních královstvích – „Let me tell you of that days of high adventure…“
Součástí ságy je i Lundirův rodokmen a rejstřík všech vystupujících postav.
autor: Jan Kozák

Zrcadlo z Ledu

Tento příběh byl napsán již před více lety. Přinejmenším pět let před začátkem siranijské herní kapitoly „Zatmění“. Přitom se v něm odehrává něco, co se ve světě Siranie teprve stane. Cosi strašlivého se na předalekém severu probouzí a skupina čtyř nepřipravených domorodců se s tím setká. Cosi, co sestoupilo na Grand během Zatmění.
autoři: Lucie Lukačovičová, Jan Kozák, Andrea Morávková, Petr Lstiburek

Strom Snů

Tento příběh není ze světa Siranie, ale přesto sem svým způsobem patří. Jedná se vlastně o fan-fiction navazující na Zelaznyho svět Amberu. Nicméně naleznete zde již spoustu nápadů, které mají blízko k psychologii Klanů a město Irivor z povídky je vlastně siranijským městem Sairis přeneseným jen do Amberversu.
autor: Jan Kozák