Věčná bitva

Za některých chmurných dní se stává, že když se dvě vojska naplněná vzájemným strachem a nenávistí střetnou pod zamračenou oblohou a jejich zbraně na sebe s třeskotem udeří a krev začne téct proudem, tak vojska zapomenou na to, oč se vlastně válčí a ponoří se hluboko do válečné vřavy s jedinou myšlenkou – na boj a na přežití.

Když k tomu dojde s dostatečnou silou, když jsou všichni naplněni silou svých pudů a jejich vědomí se změní, tehdy se možná někteří setníci nebo generálové rozhlédnou a s hrůzou si povšimnou, že už dávno nebojují na původní planině a v původním počtu, ale že jsou nyní účastni na bitvě, která je daleko větší a přesahuje jejich představivost. Na Věčné Bitvě.

Uvidí, že nyní bojují úplně jinou bitvu – odvěkou a nekonečnou bitvu, pradávnou bitvu, která nemá konce na tomto světě. Uvidí velikost Věčné Bitvy, v níž se pod bouřnou oblohou sráží miliardové šiky zkrvavělých a odhodlaných vojínů ve věčně proměnlivém střetu, uvidí toto vše a jeho duše se nadme mocí vší té síly. Posvátný mráz mu přeběhne po zádech a jeho ruka pozdvihne v odhodlané vlastenecké křeči prapor pod nímž se seřadí všichni ti stateční a odhodlaní dobří chlapci a s burácejícím křikem se vrhnou do řad nepřátel, aby mohli skropit zem svou krví.

To je Věčná Bitva. Není z ní úniku.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon