Arkinové / Arkain

Mapa rozšíření rasy Arkinů na Qurandu: Největší populaci má Valarkagas na severu, druhou největší Arkagas v Siranii. Řada menších Ark rozesetých po Qurandu není na mapě zobrazena.

Arkinové jsou rasa pevně spjatá s uctíváním posvátného plamene Auránu / Aderánu. V jejich kostech, krvi a duši je plamen zapsán formou ohnivých run. Runy mají svůj počátek v Ohni a jejich systém je pak odražen ve struktuře arkinských rodů, v jejich architektuře, hudbě a obyčejích. Vzhledově i vlastnostmi jsou Arkinové poměrně jednotní napříč jednotlivými národy, které ostatně vznikly jako kolonie z původního Valarkagantu, jediný rozdíl spočívá v odlišných nářečích jednotlivých Ark, které ale stále zůstávají vzájemně srozumitelné.

Arkinové mají světlou pleť, vlasy i oči mnoha různých barev (spíše v závislosti na klanu, než národu) a průměrný lidský vzrůst (muži 180 cm, ženy 165 cm). Dožívají se průměrně 60 let, ale králové či velmistři magie někdy dosahují nadpřirozené dlouhověkosti. Mezi jejich zvláštní schopnosti patří vrozená dispozice k runové magii a snížená potřeba spánku (Arkinové spí průměrně jen asi 4 hodiny, někteří dokonce nespí vůbec). Povahou jsou Arkinové spíše klidní, pomalí v hněvu i radosti. Otázky své obce berou smrtelně vážně a neustálá výzva držení se ideálů spojených s naukou posvátného Ohně zaměstnává většinu jejich dní. Hluboký a existenciální smutek toho, že onen ideál nakonec bojuje prohraný boj proti zkaženému světu je cosi, co je temperamentově spojuje s elfí rasou.

Známé národy rasy Arkinů:

Arkinové v Chrámu kolem posvátného Ohně.
(výjev z Komixu o Arce)

Valarkaganťané: Obyvatelé „Původní Arky“ na dalekém Severu. Přísní ve svých zvycích a tradicích, obzvláště pokud jde o dbaní o čistotu pokrevních linií a neměnnost rituálů spojených s Ohněm. Zocelení neustálým bojem s černomagickým městem Xalgon, v důsledku čehož jsou naopak poměrně otevření a tvořiví pokud jde o válečné strategie a použití magie.

Arkaganťané: Arkagas, zvláště pod vládou krále Punara, je nejkosmopolitnější z Ark s daleko větší tolerancí k cizincům a míšení krve. Tato tendence zde byla již od počátku, takže Arkaganťané mají v krvi příměs siranijského i saifského elementu a mají trochu tmavší pleť.

Ostatní Arkinové: Arky jsou rozeseté po celém Qurandu i v Urulóce a tak najdeme různě velké osady Arkinů na blízkých i vzdálených místech. Nikdy ale nenajdeme velké říše, maximálně vždy městský stát přiměřené velikosti, většinou však jen menší město a přilehlá luka, protože základní princip Arky spočívá v tom, že jakmile město doroste určité velikosti, místo toho, aby rostlo dál, tak se ‚vyrojí‘ a vyšle přebytečné obyvatelstvo založit další kolonii.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon