Autun

Země známá nepřesně jako „království druidů“, kvůli blízkému vztahu jejích obyvatel ke stromům. Zatímco země se zove Autun, její obyvatelé si říkají Audunové. Bližší i vzdálenější sousedé národu Audunů příliš nerozumí a proto si je zkratkovitě ztotožnili s druidy či drúvidy, jejichž tradice je dobře známá z vyprávění cestovatelů i z folklóru. Nicméně Audunové jsou něco trochu jiného. Ve skutečnosti nepatří ani mezi lidské rasy, i když v podvečerním šeru byste si Auduna s člověkem mohli snadno splést. Mezi svými předky mají nepochybně některé z dryádích rodů, ale detaily jejich původu jsou víceméně zahaleny tajemstvím.

Audunové se podobají lidem, ale jejich pleť má světle zelený odstín, jejich oči jsou o něco větší než lidské a mají ladný mandlový tvar. Jejich vlasy jsou podstatně hustší a bohatší než lidské, takže tvoří úplnou záplavu spadající daleko na záda. Od pasu dolů jsou jejich těla pokryta jemnou hustou srstí, která se tenčí přes léto a zesiluje přes zimu. Bez bližšího pohledu je snadné si myslet, že se jedná o „chlupaté nohavice“. Audunové jinak oblečení vůbec nepoužívají. Od pasu nahoru mívají těla potetovaná estetickými ornamenty a řada z nich – podobně jako někteří drúvidové – žije v symbióze s popínavými rostlinami, které pak tvoří jejich „šupinovou zbroj“ a zároveň též část zdroje živin. Obvyklý obrázek je Audun vyhřívající se na sluníčku porostlý břečťanem. Autun má kromě celé řady hájů a osamělých stromů také širé pastviny, na nichž se pasou stáda obřích rohatých Aurochů, jejichž mlékem se Audunové mimo jiné živí.

V zemi Autun nejsou města a domy, Audunové žijí v příbytcích v korunách stromů, případně v dutinách stromů, které se opět vyvinuly v symbióze s nimi. Těžko říct, jestli Audunové stromy vyšlechtili tak, aby měly široké duté kmeny, nebo zda stromy vyšlechtily Auduny k tomu, aby se o ně starali, když už v nich žijí. Audunové mají velmi nepřátelský vztah především k ohni a celá jejich kultura si bez ohně vystačí. Rozdělávání ohně je považováno za hřích. Audunové o sobě tvrdí, že jsou jediní pamětníci prvotního ráje a že všechny ostatní rasy a národy padly do hříchu, protože začaly používat oheň, který neznamená nic jiného než počátek bolesti a znásilňování světa. Audunové uctívají řadu místních duchů a nesmírně si váží svých stromů a všeho ptactva a zvířectva, nicméně nejvyšší úcty u nich dosahuje tajemné božstvo jménem Pán Zahrady, jehož mystérium mudrcové Audunů bedlivě střeží.

Země Audunů je překrásný kout světa, plná divokých kvetoucích lužin a velikých opečovávaných stromů. V každém ročním období má Autun co ukázat, ale zvláště na podzim, kdy se stromy odějí do všech barev duhy (ano, včetně lazuritové, tyrkysové a nachové) je krajina jako z kouzelného zjevení. Na podzim vždy do země táhnou davy mladých básníků a básnířek jako stěhovaví ptáci ve snaze získat tu správnou inspiraci pro novou sbírku poezie (cyničtí kritici tvrdí, že za migraci poetů může spíš fakt, že na podzim v Autunu dozrává jistý druh psychoaktivního plodu). Audunové jsou na tento druh turistického ruchu připraveni a migrující básníci tak zároveň slouží jako prostředníci s okolním světem – výměnou za svůj pobyt a hoštění přinášejí domorodcům to málo z vnějšího světa, co Audunové potřebují a oceňují.

Pokud jde o vztahy s okolními národy, tak Audunové mají nejužší vztah se sousedními vznešenými elfy z veliké lesní říše, jichž jsou z vojenského hlediska v podstatě protektorátem. Audunové jsou s tímto uspořádáním spokojeni, protože elfové plní svou část dohody: nezasahují do vnitřních záležitostí Autunu a chrání je proti agresi zvenčí. Ne že by se Audunové v případě napadení nedokázali účinně bránit – Aurochové, zvířata s nimiž jsou Audunové v symbióze, jsou turové velcí jako sloni a jejich rozzuřené stádo dokáže prorazit sebepevnější voj a Audunové sami mají silnější a pevnější těla, než lidé, a ovládají mnohá přírodní kouzla, jež zvláště v hranicích jejich země umí způsobit nájezdníkům velké škody. Na druhou stranu Aurochů i Audunů není početně mnoho a větší vojsko by zastavit nedokázali. Moc velkého elfího království tak činí Autun velmi bezpečnou zemí, s níž si sousedi rozhodně nechtějí nic začít.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon