O Qurandu

Mám-li hledat nejlepší příměr, pak musím konstatovat, že je Qurand po kosmologické stránce nejvíce podoben cibuli.

Vím, že cibule není zdaleka tak krásná jako leknín, ani tak romantická, jako růže, ani tak překrásně jedovatá jako vraní oko. Přesto má cibule několik zvláštních vlastností, nad kterými se můžeme pozastavit.

O cibuli se říká, že má-li člověk hlad, pak mu její aroma voní, je-li sytý nebo přejedený, pak mu páchne. Podobenství. Není jistě náhoda, že cibule bývá přísadou mnoha jídel a že jim dodává sílu a energii. A už vůbec není náhoda, že člověk pláče, prořezává-li se slupkami cibule. U cibule je to dáno určitou poměrně povrchní fyziologií, u příběhů bych hovořil spíš o psychologii. Co však už vůbec není náhoda a co je tou největší podobností cibule a Qurandu je existence slupek.

Ano, Qurand má slupky. Každý z příběhů, který tady uslyšíte, každé z Velkých Vysvětlení Všeho, k nimž se dostanete, každá charakteristika postavy, každá povaha, každá struktura světa, kterou odkryjete, je vepsána na slupce, pod níž je další slupka. Vrchní slupka čeká na každého, kdo jde kolem a jen tak mrkne „jak se věci mají“, vrchní slupku najdete tady na stránkách.

Zkrátka vrchní slupka je zdarma. A proto taky za moc nestojí. Je dobrá jako výchozí představa, jako něco, co nám umožní první, druhý, třetí až šestnáctý údiv, že je vlastně nakonec všechno jinak. Kdo však nechce jen okukovat vrchní slupku a obětuje trochu těch veselých nebo tragických slz, aby se prořezával cibulí kosmu, tak brzy pozná plochost první slupky, přestože výjev, který je na ní vyobrazen se tváří jako plastický.

Plochost vynikne v kontrastu k hloubce toho, co je „pod“. Vrchní slupku neodsoudíme, protože ona je nadále pravdivá. Nicméně je natolik nedostatečně vystihující tajemnou oblast skutečnosti, že je potřeba ji radikálně rozšířit. A tak rozšiřujeme. Ale ani tohle není definitivní. A tak dále. Prostě cibule.

Vítejte na první slupce!

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon