Džinové / Genniás

Mapa rozšíření rasy Džinů na Qurandu: Město Sairis v Siranijské říši, populace v oblasti Větrných věží v oceánu na jih od Siranie, jedno ze saifských království a pak samostatný stát Džinů na dalekém jihozápadě.

Džinové jsou zcela unikátní rasa, nebo spíše unikátní samostatný strom života. Džinové jsou forma života, která má dvě zásadní vlastnosti, které je odlišují od jejich okolí: zaprvé živí se výhradně magickou energií nebo jinými exempláři z džinské živočišné říše. Lidské nebo elfské jídlo, stejně jako jakékoliv jiný zdroj potravy známý na Qurandu, je pro ně nestravitelný. Zadruhé mají zvláštní schopnost se zhušťovat a ředit. V nejvíce zředěné formě jsou neviditelní a tehdy si jejich přítomnosti všimnou jen citliví jedinci. Právě v této podobě se také jedině umí ‚pást‘ na magické energii a vstřebávat ji do sebe. V této formě jsou také obrovští rozsahem, takže například džin, který má ve plně zhuštěné podobě velikost člověka, zabírá v plně zředěné podobě prostor celého domu. V polozhuštěné podobě už je džin viditelný, podle míry zhuštěnosti je buď poloprůhledný nebo působí zcela pevným dojmem, ale pořád zabírá víc prostoru než v plně zhuštěné formě. Ve zředěné i polozhuštěné formě dokáže džin procházet pevnou látkou i jinými džiny a s trochou námahy i jinými živými bytostmi (tam jim zčásti překáží jemnohmotné tělo živých bytostí) a také se vznášet. Džinové mají přirozenou schopnost levitace, kterou ztrácejí jenom v plně zhuštěné formě. Ostatně plně zhuštěná forma je pro ně jakýsi extrém, musí se v ní držet silou vůle a berou ji na sebe většinou jen když chtějí zapadnout v lidské společnosti.

Prolínání hmotou je pro džiny velmi specifickou zkušeností, je to jakési trojrozměrné dotýkání a chutnání naráz, něco, co je pro lidi nepředstavitelné. Jedná se vlastně o šestý (nebo sedmý) smysl, kterým disponují pouze džinové. Prolínání jednoho džina druhým je velmi intimní záležitost a je to také způsob, jakým se džinové rozmnožují.

Jak již bylo řečeno, džinové tvoří celou samostatnou živočišnou říši, takže lze rozpoznat několik odlišných skupin džinů lišících se komplexitou jejich existence, inteligencí a mocí, kterou disponují:

Neriové: Neriové jsou takový plankton džinovské říše. Jsou to malé organismy, zhruba velikosti dlaně či míče (zhuštěné by byly velké jako zrnko písku), které normální smrtelník nikdy neuvidí, protože se nikdy nezhušťují a jen se hloučí a množí na místech, kde je silný zdroj magie, kterou se živí, asi jako rostliny slunečním světlem. Někdy mohou daný magický zdroj zcela zahlit a vyssát, takže na řadě veřejně známých magických míst existují jakési ‚magické deratizační jednotky‘ které udržují místa čistá od neriů. Naštěstí neriové se neživí všemi druhy magie a potřebují specifickou součinnost elementů, aby pro ně místo bylo vhodné, jinak by už dávno zamořili celý Qurand.

Džánnové: Tento druh je podobný zvířatům a živí se zčásti také magickou energií, ale z nemalé části se živí pojídáním vykrmených neriů. Menší džánnové jsou obdobou jezevců a lišek, ale existuje řada druhů, kteří velikostně daleko přesahují džiny, jsou to tedy jakési velryby džinovského světa, takže zředení jsou velcí doslova jako hora. Takové jen málokdy potkáme na Qurandu v civilizovaných oblastech, ale v jiných světech na místech energetických uzlů je možné na ně narazit. Je potřeba také říci, že narozdíl od jiných živých tvorů, džinové mluví napříč svými různými druhy tímtéž jazykem. Liší se jen jeho primitivita. To znamená že i neriové žbrblají jednoduchá slova a džánnové jsou schopni jednoduchých vět.

Džinové: Velikostně, mocí a dožitím obdobní lidem. Džinové se dle potřeby a příležitostí živí buďto nerii a džánny nebo přímo čistou magií. V dávných dobách žili v jakýchsi kmenových společnostech vždy obklopujících určitý magický zdroj, kde pásli ochočené džánny a sbírali nerie. Společenským vývojem ale dospěli k větším sídlům, džinským městům. Taková města jsou zpravidla vysoko na nedostupných skalách nebo přímo zavěšená ve vzduchu pomocí levitace či balónů. Džinové si tak zajišťují bezpečí, protože kromě ptáků se tak k nim nikdo z obyčejné živočišné říše nedostane.

Máridové: Větší, mocnější a déle se dožívající než obyčejní džinové, máridové jsou džinovskou aristokracií. Jsou známi též svou zchytralostí a obratností svého jazyka. Je to do značné míry díky inteligenci máridů, že džinové málokdy vstoupili do otevřeného konfliktu s ostatními rasami na Qurandu. Jasná nadřazenost máridů uvnitř džinovské společnosti také ponechává málo prostoru pro rebélii – žádný džin si ani ve snu nedovede představit, že by džin mohl vládnout máridům, podobně jako si nelze představit, že by džánn vládl džinům. Máridové jsou pastýři džinů, stejně jako džinové jsou pastýři džánnů.

Ifríti: Ještě mocnější, než máridové, jsou ifríti. Jsou to legendární mistři magie, často arcimágové několika různých škol naráz. Jejich schopnost kontrolovat zhušťování a zřeďování jejich těla jde za hranici dostupnou nižším druhům. Zatímco máridové se dokážou zhustit maximálně na hustotu okolní látky, tedy při své nadživotní velikosti i při největším zhuštění jsou to stále obři dvakrát větší než člověk, tak ifríti, ač ve skutečnosti ještě větší, než máridové, se umí zhustit na velikost člověka a vydávat se za něj. Že nejsou, čím se zdají, poznáte až teprve pokud je postavíte na váhu, nebo se je pokusíte zdvihnout. Ifríti se také dokážou prolnout dovnitř člověka a pak svým zahuštěním rozdrtit jeho vnitřní orgány. Jsou to smrtelně nebezpeční protivníci a řada jejich schopností je pro člověka zcela nepředvídatelných.

Dívové: Nejvyšší forma džinské živočišné říše. Mocné a moudré polobožské bytosti, které se většinou příliš nestarají o záležitosti džinské politiky a obecního života. Někteří z nich žijí jako trvalí ochránci určitých posvátných míst, jiní se nacházejí většinou své bytosti mimo Qurand a na Qurandu z nich najdete jen malou meditující panožku. V časech krize však dovedou vyslyšet volání džinů a přijít jim na pomoc. Také někteří z nich občas odpovídají věštebnými výroky na dotazy. Jejich počet je vždy znám jakožto konkrétní číslo. Je to číslo, kterým se džinové zaklínají a k němuž se obrací v modlitbách. (V současnosti je to číslo šestnáct). Jednou za dlouhý čas se stane, že některý z Dívů zemře či se narodí. Pak je potřeba číslo změnit. V obou případech je to vždy velká událost v celém džinovském světě (či ve všech světech).

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon