Niviové / Niviim

Mapa rozšíření rasy Niviů: Na severu Chirbetim za Kaalem Charmat, hned na jih od nich Eguitar, nejmenší útvar na mapě je království Lorino a nejjižněji pak Siranijská říše.

Rasa Niviů má svůj původ na dalekém Severu, na ledových planinách za Kaalem Charmat. Říká se ale, že jejich prapočátek je mimo Qurand a že na Qurand sestoupili z jiného světa, vedeni tajuplnou Hvězdou. Jisté je to, že všechny národy této rasy mají velkou úctu ke hvězdám a hvězdy, či konkrétní Hvězda hraje tak nebo onak ústřední roli v jejich mytologiích a kosmologiích.

Vzhled a vlastnosti: Niviové, i ti žijící jižně (v Siranii), mají velmi světlou pleť (výjimku tvoří Černí Siranijci). Jsou drobnější štíhlé postavy (cca 170 cm). Severnější Niviové, a občas i Siranijci, mají lehce sešikmené oči. Vlasy a vousy mají téměř vždy černé či tmavě hnědé, oči různých barev. Zvláštností Niviů je absence výškového rozdílu mezi muži a ženami. S čímž souvisí i silnější přirozená tendence k monogamii na jedné straně a rovnoprávnosti na straně druhé. Průměrná délka života je 100 let. Niviové žijící původním způsobem života jsou výborní lovci, ne díky fyzické síle, ale díky mrštnosti a dobrému zraku a sluchu (Niviové vidí za šera lépe než jiné rasy), stejně jako schopnosti se organizovat. Městsky žijící Niviové jsou zas proslulí svou učeností a pozitivním vztahem k řádu a pořádku.

Známé národy rasy Niviů:

Adamantská žena z Bažinného lidu

Chirbetové: Obyvatelé ledových plání na sever od Kaalu Charmat. Odívají se do zvířecích koží, jezdí na kostěných bruslích, bydlí v podzemních městech vykutaných v ledu a živí se povětšinou manovými rostlinkami, které každý den vykvétají na ledových pláních. Nositeli vědění jsou u nich rudě odění šamani, kteří sdílejí dávný původ a některé rysy s maghavany (například náročnou iniciaci).

Eguitové: Příbuzní Chirbetů, kteří odmigrovali přes hřeben Kaalu Charmat na jih, sdílí s nimi mnohé zvyky a tradice, ale již povětšinou odložili kostěné brusle. Místo nich se jejich hlavním dopravním postředkem kostěný, kůží potažený člun. Eguitové si vyrábějí oděvy mimo jiné ze speciálně upravených mořských chaluh.

Siranijci: Nejpočetnější národ nivijské rasy, zároveň však nejvýjimečnější. Kvůli dávnému rozdělení na Černé a Bílé. Siranijci jsou obyvatelé Siranijské říše, jež se rozkládá na pevninském mostu mezi Západním a Východním kontinentem. Typické odění: tunika, toga, sandály.

Adamanťané: Obyvatelé malého království na severu Siranie, dělí se celkem na tři podskupiny – Lesní, Bažinný a Polní lid. Typické odění: tunika, nohavice, plášť.

Lorinci: Jednogenderový národ hudebníků dotáhl přirozenou rovnoprávnostní tendenci rasy Niviů k logickému vyústění. Typické odění: dlouhé šaty, spodničky, punčochy, pláště s kápí.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon