Airzuron

Airzuron je prostě Říše. Vždycky tu byla a vždycky tu bude až do chvíle, kdy se vyplní proroctví a přijde konec Věků a hrdina svrhne Císaře. Tehdy padne strašný útlak a všechno se zhroutí. To je však jenom věčná naděje lidu. Již tisíce let čekají na svého spasitele, který zůstává jen snem a pohádkou.

Arkinové nevědí o městě Airzuronu mnoho – leží prý předaleko a v jeho středu ční císařský palác a odkud je celá Říše řízena. V paláci přebývá Císař, jenž si nechává říkat “Věčný Císař” a jenž je jediným a svrchovaným vládcem celé Říše. Mezi znalci starých legend a příběhů se říká, že kdysi dávno Věčného Císaře nebylo. Že býval prostým historikem, znalcem dějin a strážcem jednoho tajemství. Pak se však zmocnil jakéhosi artefaktu a s jeho pomocí uchvátil Říši do své moci a stokrát rozšířil její území.

Říše dává svým poddaným chléb, hry a bezpečí. Výměnou za to jim bere svobodu rozhodovat o věcech veřejných a lid je povinen odvádět desátek. Říše má složitou hierarchii: oikarchové spravují vsi, polearchové obce a města, chthoniarchové celé země, stratarchové vojska a megarchové koordinují správu celých podmaněných kontinentů. Mezi nimi navíc prokluzují císařští agenti a špehové… Skrz všechny tyto protéká magická moc Věčného Císaře a ovládá jejich mysli a srdce. Tato moc pak vytéká z nich a právě skrze ty nejnižší v hierarchii vstupuje do samotného světa a do lidí. Pomocí této síly je celá Říše vyňata z Noci a brání se každonočnímu zániku.

Z pohledu obyvatel Arky je Říše strašným soukolím, její lid morálně zdegenerovaný a zcela propadlý bezcílnému životu. Arkinové říšskými jednoduše pohrdají. Neuvědomují si, že jsou jen maličkým atomem na okraji Věčné Říše a že je jen otázkou času, kdy se Císařovy legie dostaví i k Arce. Vítězství nad nimi je nemožné.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon