Yggové / Yggoi

Yggové jsou rozšířeni všude tam, kde jsou na Qurandu lesy, ať již poklidné lesy mírného pásu, ledová tundra nebo malé chráněné háje u pramínků ve stínu jižních skal.

V srdci každého pořádného lesa se skrývá Pravý Hvozd, Lesní Sál, který propojuje všechny hvozdy všech světů, takže jsou nakonec jen jedním velkým hvozdem s mnoha výběžky a zákoutími.

Yggové je rasa, která má svůj původ a počátek právě v Lesním Sálu a odtud se rozšířila nejen na Qurand, ale do všech světů v nichž jsou lesy. Jednotlivé národy Yggů se hodně liší vzhledem i způsobem života, přesto však sdílejí stejnou podstatu a vnímají sebe navzájem jako bratrská stvoření. Jejich společnými vlastnostmi jsou různé formy lesní magie, talent pro manovou magii a instinktivní cit pro rozložení sil a rovnováhu v nitru lesního organismu.

Askové / Askoi: Askové jsou stromové bytosti. Existují na celé škále od věčně kořenících Asků, kteří sice slyší, vidí, cítí a mluví, ale jinak jsou ve všem podobni stromům, až po zcela volně se pohybující Asky, kteří jsou tělesným tvarem podobni lidem, jen jejich kůže připomíná kůru mladého buku, na hlavě a zádech mají mohutnou hřívu listí a pravidelně se musí zakořeňovat nohama a trávit čas na sluníčku kvůli látkové výměně. Askové jsou také různých velikostí, od takových připomínajících skřítky nebo děti, až po obry vysoké mnoho sáhů.

Lesní dryáda

Dryády / Druviás: Nejpočetnější z rasy Yggů, jsou to právě Dryády, které si na sebe vzaly roli svrchovaných ochránkyň srdce hvozdu. Tento národ je složen pouze z jednoho pohlaví, ženského, a dělí se na mnoho pestrých podskupin se zcela unikátními vlastnostmi. Některé druhy dryád se rozmnožují spojováním se stromy, čímž dokazují, že jsou s nimi jednoho původu.

Audunové / Auduin: Audunové jsou malý nárůdek žijící na severozápadní hranici Velkého Hvozdu. Jsou v mnohém podobni dryádám, ale mají dvě pohlaví. Žijí v úzkém sepjetí se stromy a mají odpor k ohni. Mají zelenou pleť, výborný čich a sluch a mají srst na spodní polovině těla. Odpor k ohni z nich činí v mnohém antagonisty Arkinů, ale oba národy spolu alespoň v dohledné historické době nevedly žádné otevřené konflikty, spíše se snaží jedni druhým opatrně vyhýbat.

Trollové / Troll: Obrovské chlupaté bytosti, které nemají v lásce přímé sluneční světlo a teplo a obývají hluboké hvozdy v chladných podnebích. Trollové jsou znalí mocné magie a jejich přítomnost se pozná vždy podle studené mlhy, kterou kolem sebe šíří, aby se tak zaštítili proti světlu a teplu. Málokdo z obyčejných lidí tedy kdy viděl trolla v celé jeho tělesnosti, spíše vždy jen jako velký nejasný tvar v mlze či šeru. Oči trollů září ze tmy a umí nepřipraveného okamžitě uvést do hypnózy nebo paralýzy. Zatímco lidé se trollů bojí, dryády a askové je považují za moudré a dobré bytosti a vycházejí s nimi přátelsky.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon