Hospoda u Tří Lišek

Tato hospoda není jako jiné hospody. Tak především její majitel se jmenuje Hospodin. Jedni o něm říkají, že je ve skutečnosti králem v jakémsi Království, z něhož utekl a stal se hostinským. Jiní říkají, že patří do řádů Poutníků a že je posledním Poutníkem, který na světě zůstal. A že díky tomu zná dobře trápení těch, kteří jsou věčně bez domova a proto nabízí ve svém hostinci pokoj každému, kdo bloudí (ale není ztracený!) na cestách Světa i Nesvěta.

© Jonas Hassibi, ArtStation

Hospoda má jakousi tajemnou moc nad prostorem. Na Qurandu se nachází na několika místech – nejslavněji asi v městečku Iacana ve Svobodné zemi, ale také ve Svittynisu v oblasti Starého Vezanu, a tu a onde byla spatřena i na dalekém Západě a Jihu. Nejedná se však o pobočky hostince, nýbrž o tutéž hospodu s tímže Hospodinem. Stejný vlídný halas se line ze starých dřevěných vrat, stejný opršelý erb nad vchodem s třemi sedícími liškami. Stejný lišácký výraz na tváři lišek.

Vnitřek hospody se zdá příchozímu daleko větší, než jak se budova jevila zvenčí – ale to je jistě jen šálení zraku a zjitřená představivost! V hostinci se najde mnoho síní, některé s hudbou a roztančenými hosty, jiné plné hodujících a jiné zas tiché a sešeřelé, kde se jen ve svitu krbu šeptem baví hosté, jimž není vidět do tváře. Hospoda má vyšší i nižší patra, ale o jejich návštěvnících se mnoho neví. Hospodin a jeho služebnictvo má vždy připravený pokoj, ať již k hostinci dorazí jakkoliv velká družina.

S hostincem je spjata ještě jedna čarovná záležitost – podtácky. Štamgasti a vážení hosté si mohou vysloužit získání podtácku s emblémem tří lišek a takový podtácek je podle všeho velmi mocná věc. Leckdy se dědí v rodinách a předává jako ochranný amulet dětem. Obsahuje prý samé dobro, vlídnost a štěstí a dává ztraceným nalézt cestu. Úplně zvláštní sílu získává pak podtácek v Urulóce, kde je tkanivo reality jemnější. Kdo nese v rukou podtácek při putování Urulókou, dorazí každého soumraku k Hospodě u Tří Lišek, ať už jej jeho cesta vedla kudykoliv. Hospoda totiž v Urulóce nemá pevně dané místo, ale zjevuje se za soumraku pozvaným.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon