Dornové / Dornir

Mapa rozšíření rasy Dornů: Uldar na dalekém Severu, několik severních království, stepní kmeny a příbřežní království u západního oceánu.

Statné a odolné obyvatelstvo Západu a Severu. Dornové jako rasa vstoupili na dějinnou scénu poměrně nedávno, kdy se divoké dornské kmeny z tiriqanských stepí přehnaly západním Qurandem, dočasně dobyly Garion a osídlili řadu severských zemí. Od té doby se již ale usadili a založili, zvláště na sever od Garionu, několik království.

Dornové jsou celkově robustnější a mají těžší kosti, než průměrní lidé, jejich ramena i boky jsou širší, paže i nohy pevnější a silnější. Mají povětšinou plavé vlasy a vousy, modré či hnědé oči. Mezi jejich silné stránky náleží rozhodně tělesná síla a odolnost, stejně jako neobyčejná odolnost vůči elementům, zvláště chladu. Mezi slabší stránky, alespoň jak je to vnímáno okolními národy, náleží limitovaná schopnost se společensky organizovat. Dornové dají hodně na ‚právo silnějšího‘ a jejich organizace je povětšinou kmenová se silným mužem v čele, protože jejich tělesná i společenská zkušenost jim říká, že síla často rozhoduje. Uldar a další severská království jsou tedy tak trochu výjimkou z dornovské nátury, a jsou výsledkem náročného civilizačního vývoje, který povahu Dornů poněkud zkrotil.

Dornové ale jinak nejsou žádní ‚barbaři‘ ve smyslu divokých a násilných kmenů. Naopak, mohou se pochlubit bohatým výtvarným uměním a hudbou, stejně jako košatou vypravěčskou tradicí. Pověst o tajuplném ‚prameni příběhů‘ existuje jak v Uldaru, tak v pravlasti Dornů na tiriqanské stepi.

Známé národy rasy Dornů:

Uldařané: Obyvatelé nejsevernějšího dornského království, kteří pod kultivačním vlivem ze tří stran (tajuplní trollí učitelé v severském hvozdu, vznešení elfové ve Velkém Hvozdu a Arkinové z Valarkagantu) proměnili svou dornskou energii ve zdroj mírové síly. Uldar tak platí za jedno z nejchráněnějších a nejbezpečnějších míst, ač obklopeno divočinou. Uldařané mají v krvi příměsi tří zmíněných ras. Díky elfí krvi se dožívají delšího věku, cca 90 let v plné síle, a mají zřetelnější talent k magii, díky trollí krvi jsou někteří Uldařané schopni vstoupit do bojového či věštného transu a všeobecně mají ještě zvýšenou odolnost proti chladu, a díky arkinské krvi mají menší potřebu spánku. Typické odění: kožená čapka, vlněná tunika, kalhoty, muži i ženy nosí za pasem tesák.

ostatní Seveřané: Řada severských království od Tagarisu po Aftain má převážnou složku obyvatelstva z rasy Dornů. – Stepní lidé: Širá travnatá step zvaná Tiriqani je podle všeho kolébkou dornské rasy. Doposud na ní žijí početné kmeny kočovných pastevců. Čas od času se stane, že kmeny pod sebou dočasně sjednotí některý z náčelníků, a pak se okolní národy musí připravit na krušné časy. Většinu času ale stepní lidé vzdorují jakémukoliv sjednocování a spokojeně fungují v oddělených kmenech.

Stepní lidé: Širá travnatá step zvaná Tiriqani je podle všeho kolébkou dornské rasy. Doposud na ní žijí početné kmeny kočovných pastevců. Čas od času se stane, že kmeny pod sebou dočasně sjednotí některý z náčelníků, a pak se okolní národy musí připravit na krušné časy. Většinu času ale stepní lidé vzdorují jakémukoliv sjednocování a spokojeně fungují v oddělených kmenech. 

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon