Adamás

Syn adimaghavana Indara. Adimaghavan Indar je považován za nejmocnější bytost na Qurandu. Pochází z dlouhé, šlechtěné linie božských a polobožských bytostí, byl vybrán osudem, dokonale vzdělán a stal se v přímém sledu maghavanem, paramaghavanem a o tisíc let později i adimaghavanem. Jakožto hlava maghavanského řádu vládne Gandharské říši i všem negandharským maghavanům. Je držitelem božského hromoklínu, který vrhá adamantiové blesky. To je Adamantův otec.

Jeho matkou je Apiris. Hvězdná bohyně, pramáti všech dryád. Jí jsou zasvěceny všechny divoké lesy, nedostupné hory a nezkrotná zvířata. A především neměnné a nedosažitelné hvězdy. Její láska k Indarovi je skutečná, ideální, osudová, bezbřehá. Říká se, že od té doby, co miluje Indara, tak hvězdy září jasněji a některé z nich dokonce lze dosáhnout, protože to dobře naladěná bohyně dovolí. To je Adamantova matka.

Poté, co se stal Indar adimaghavanem, sdělili mu maghavani, kteří dohlížejí na zákony dědičnosti a rodové linie bohů, že jeho linie je vyčerpána. Sdělili mu, že jím končí jedna slavná linie, že on je neopakovatelný vrchol, za kterým následuje jenom pád do slabosti a temnoty. Adimaghavan ale neuposlechl jejich slov a rozhodl se řídit jinými věcmi. Pojal za ženu Apiris a spolu zplodili tři syny: nejstaršího Adamanta (nezkrotného), prostředního Amaranta (nesmrtného) a nejmladšího Alaithanta/Savitara (zářícího). Toto jsou jen přezdívky, jejich pravá jména zůstávají skryta.

Jejich děti ale zdaleka nedosahovaly vznešenosti a krásy svých rodičů – přesně, jak předpověděli maghavani. Adamas se proti otci vzbouřil, zamiloval si sebe a vlastní podniky, Amaras úplně propadl zlu a stal se jedním z Archontů a Alaithas/Savitar, nejmladší a nejslabší, se ztratil už před dávnými věky.

Adamas, jenž se jeví jako modře oděný (aiurnantský) maghavan s tělem obra, zápasníka, džina, je pánem adamantia – nezničitelného kovu, z nějž mají bohové svoje těla a z nějž si nechali maghavani ukovat své meče a zbroje. Adamas, jako každý maghavan, má v čele vsazený démant a je oděn do zboje a hávu. Pokud jedná s lidmi, je vysoký o něco více, než dva meče, harmonicky stavěný, jeho tvář je azhariansky krásná, mocná, líce má hladké, stejně jako temeno. Všechny tvary jeho těla jsou jako z démantu nebo kovu – tvrdé, strojově zakulacené, ukrývající energii.

Když se stal maghavanem, odepřel otci poslušnost a odešel na západ – do Siranie. Zde porazil v souboji Temného mága a zabral mu jeho zemi – kterou pojmenoval Adamas. Formálně přijal členství v říši, avšak jeho loajalita je otázkou.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon