Mantrinské lodě

Přestože se může Mantrin pyšnit mnohými divy techniky a magie, byly to právě mantrinské technomagické lodě, které byly největším výkvětem jejich umu a dovednosti a které naplňovaly jejich blízké i vzdálené sousedy jak údivem, tak děsem.

Mantrinská loď za klidné plavby, ze strany

Jak se vysvětluje jinde, technomagie je speciální mantrinský vynález, který kombinuje animagii a mechanii do disciplíny, jejímž výtvorům nechybí určitá organická elegance. Na rozdíl od často páchnoucích a hlučných výtvorů čisté mechanie (jichž je například plný Yller) jsou mantrinské stroje tiché a ladné, ve své funkci inspirované ‘vynálezy’ přírody a schopné jednak samostatného fungování a jednak telepatického napojení na svého vlastníka či kormidelníka.

Mantrinské lodě jsou pak naprostým vrcholem technomagického umění: umí plout v libovolné hloubce pod hladinou moře, na hladině i vznášet se v povětří, ba i v mezihvězdném prostoru. Posádka uvnitř je chráněna proti všem vnějším vlivům a loď umí sama čistit vzduch i vodu a omezené míře produkovat potravu tak, že je možné v ní žít bez dodávek dlouhé týdny. Loď má vlastní umělé vědomí, komunikuje s designovaným kapitánem telepaticky a promítá mu obraz svého okolí během plavby v dokonalém detailu přímo do mysli. Loď je vytvořena z mantrinské oceli, jež je odolná proti většině zbraní, vysokým teplotám i leptání. Sama produkuje několik magických štítů v řadě energetických spekter a její mnohoúčelová chapadla mohou zkoumat, sbírat vzorky, komunikovat i bojovat proti nepříteli.

Mantrinská loď za klidné plavby, zepředu

S tím, jak tento zázrak mantrinského umění vznikl, je spojen pozoruhodný příběh: V hlubinách Kira Samudran (tedy moře, jež obklopuje Vaktar a Mantrin) žije rasa inteligentních bytostí, kterým Mantrinci říkají Salasité. Salasité jsou prastarou rasou, daleko starší než kterýkoliv z rodů lidí. Kdysi dávno objevili, že šum, který je slyšet z nitra každé lastury, je ve skutečnosti dálkou zastřený hlas jakéhosi tajemného božstva, které neustále dokola recituje jednu dlouhou, krásnou a komplikovanou mantru.

Salasité si chtěli tu mantru poslechnout a zjistili, že čím větší lastura, tím lépe ji slyší, a také čím hlouběji pod hladinou, tím hlasitěji recitace zní. Celá jejich kultura se upnula na vyslechnutí a pochopení toho hymnu a protože nebyli podobou ani povahou vůbec příbuzní s lidmi, nevyvíjeli skrze výrobu nástrojů a rozvoj kultury, ale skrze svou vlastní tělesnou evoluci, tak se pomocí sebe-šlechtění během tisíců let vyvinuli do obřích amonitů, jejichž spirálovité schránky byly zároveň nesmírně velikými přijímači božské mantry.

Mantrinská loď v bojové pohotovosti

Příběh praví, že po dlouhém naslouchání a luštění nakonec pochopili, že tajemné božstvo recituje mantru Tíže, díky níž jsou všechny věci přitahovány směrem k nitru země. Rozhodli se tedy žít hluboko pod hladinou a tančit do rytmu té mantry. Mágové z ostrova Vaktaru se po mnoha staletích během svých podmořských průzkumů dostali do kontaktu s těmito amonitími bytostmi a, protože tehdy ještě neměli svou pozdější pýchu a byli citlivými posluchači a opatrnými zvídavci, dozvěděli se od Salasitů pointu jejich kultury a vědění.

Následně sami vyráběli z kovu obří ulity a luštili hlas, který je jimi zachytáván. Mágové byli oproti amonitím bytostem instrumentálně orientovaní a nakonec hymnus rozluštili a pomocí své technomagie sestrojili jádra lodí složená z lastur a umělých bytostí, které recitují onen hymnus Tíže pozpátku a ruší tak vliv mantry na bezprostřední okolí. Odtud lodě schopné levitace.

Říká se, že přestože nakonec mantru mágové zneužili k mocenským účelům a ke stavbě válečného loďstva, byli zpočátku upřímně fascinovaní a dlouhá staletí chovali k poznání Salasitů ostych a úctu a mantra Tíže pro ně byla také objektem kultu. Právě na její počest nazvali větší ze svých ostrovů Mantrinem.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon