Adamas (země)

Adamas je země na severu Siranijského impéria, chráněná z jihu vysokým horstvem, z východu a západu dvěma řekami, jejichž vinoucí se toky jsou obklopeny močály. Na severu je Adamas ohraničen mořem. Právě na jeho břehu leží největší město této neveliké země – Visant Aira. Jedná se o přístavní město pro adamantská loďstva, která kralují severnímu oceánu – Maranudranu.

Adamantské loďstvo zajišťuje ochranu obchodníkům a drží trvalou dominanci nad vodami Maranudranu.

Adamas je země na severu úrodná, na jihu hornatá, podnebí je již poněkud sychravé, avšak jeho lesy patří mezi ty nejkrásnější a jeho bělostné skály se pnou snad až k samému nebi. Obyvatelstvo Adamantu – Adamanťané – se dělí na tři různé skupiny – Lesní, Polní a Bažinný lid s pozoruhodnými zvyky a tradicemi (více o nich v samostatném článku).

Na jih od města Visant Aira se táhnou úrodné pláně a pahorky, které se postupně mění ve svahy hor. Přímo na jih od přístavu, nějakých osmdesát mil od břehu se tyčí nejvyšší hora Adamantských hor, která se jmenuje Adamas. Na jednom z jejích hlubokých sedel vyrůstá bělostné město Adamas, malá kopie magického Sairis a na jiném sedle ční strmé hradby pevnosti Kirasy, jež hlídá jeden z mála průsmyků v horách.

Bližší pohled na Adamas na mapě Siranie. Země je z jihu chráněna pohořím a ze západu a z východu bažinami; 1 – přístavní město Visant Aira; 2 – Adamantova věž a dole pod horou město Adamas

Avšak přímo na hrotitém vrcholku hory Adamas je usazena Citadela – sídlo maghavana Adamanta, skutečného ochránce, boha a pána celé země.

Ve městě Adamas pod horou Adamas u pramenů řeky Adamas je slavná škola vládců. Vždy jednou za čas je vybráno jedenadvacet talentovaných dětí, které jsou zde po dobu jedenadvacet let připravováni na vládu. Během této doby je z původního počtu vždy po sedmi letech udělán užší výběr až zůstanou jen tři nejlepší.

Poloha země Adamas v rámci Siranijské říše

Tito tři – po více než dvacet let vzděláváni v historii, válečnictví, boji, magii, umění, vědách, náboženství, geografii a mnohých dalších věcech – jsou určeni pro vládu. Jen jeden se však stane výkonným vladařem.
Dva zbylí, kteří nebyli vybráni, se stanou buď učiteli v této škole, nebo plní diplomatické úlohy za hranicemi říše. Stále jsou však připraveni jako náhradníci, kdyby se nešťastnou náhodou něco stalo vybranému vládci před skončením určené doby jeho vlády. Vládce má ministry, kteří jsou zvoleni jím, jeho učiteli a jinými odborníky. Ministři jsou vykonavatelé jeho vůle v odvětvích, kterým rozumí.

Toto vše pracuje nezávisle na Adamantovi, který je skutečným vládcem země a může kdykoliv zastupovat kteréhokoliv ministra a rušit jakékoliv rozhodnutí. Na jakémkoliv místě může zasahovat do věcí vlády i náboženství a jeho čin je považován za svatý a nediskutuje se o něm.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon