Azhariané / Azharianah

Mapa rozšíření rasy Azharianů: na východě celá obrovská Gandharská říše; v oblasti Siranie ostrovy Vaktar a Mantrin a pak náhorní planina uprostřed Siranijských velehor obývaná Archaiky.

Původně rasa světelných bytostí s nesmírnou mocí, pro něž jsou těla pouze oděvy, které mohou kdykoliv odložit a stvořit si nové. Výraznou slabinou Azharianů je úpadek jejich moci napříč generacemi. Jedině původní Sestoupivší si udržují plnou moc a jejich těla neznají změny. Procházejí rituálem přejmenování, kdy se symbolicky znovuzrodí aniž by měnili tělo. Pozdější generace již stárnou a umírají, ale napříč reinkarnacemi si přenášejí většinu vzpomínek. Teprve ještě pozdější generace již mají životní cyklus a těla i duše podobná obyčejným lidem. Podle jedné z legend jsou Azhariané vzdálenými předky dryád, ale jsou tací, kteří tomu nevěří. Vzhledem k velkým rozdílům mezi původními Azhariany a národy, které z nich později vznikly, nelze říct nic konkrétního o vzhledu či vzrůstu, co by měly všechny azharianské národy společného. Je však jedno téma, kterou mají všechny národy do nějaké míry společné, a to je téma paměti a vzpomínek.

Známé národy rasy Azharianů:

Prazhariané: Původní Azhariané jsou božský lid. Jejich těla jsou krásná a vznešená, dají se jen obtížně zničit vnější silou, protože jejich kosti jsou tvrdé jako adamantium a jejich tkáně se rychle regenerují. Jedna z věcí, která je jejich vzhledu vlastní, je to, že jejich azharianství může být více či méně přítomno a podle toho se jejich vzhled může v krátké chvíli proměnit od obyčejného člověka zešedlého světem v zářící božskou bytost jen tím, jak se probere jejich vnitřní světlo. Mají k dispozici přirozenou bohatou zásobu magických energií na celé škále a jejich nesmrtelné duše dokážou žít na světě i bez těla (a jednat pomocí magie a vůle) a s trochou námahy si materializovat tělo nové.

Pozdější generace Azharianů již mají těla, která stárnou a umírají a takoví se reinkarnují do nových těl téhož národa. Reinkarnované duše mají nejprve jen velmi matné vzpomínky na předchozí život a vyrůstají v podstatě jako normální děti. To se změní během rituálu iniciace do dospělosti, kdy jsou otevřena stavidla jejich paměti a iniciovaní si náhle rozvzpomenou na předchozí inkarnace. Tehdy si také ke svému dětskému a rodinnému jménu přidají také vlastní jméno duše, která se reinkarnovala.

Archaici: Tento národ (a kultura) je typická tím, že odvrhla jakoukoliv instrumentalitu – nástroje, domy, oděvy, knihy, jednoduše vše, čím si ostatní pomáhají k tomu, aby byl život jednodušší. Archaikové trénují svoje tělo, vůli a paměť, případně používají magii, k tomu, na co jiní používají nástroje. V mnohém se také snaží bez nástrojů obejít tam, kde nástroje spíš přidělávají práci a zbytečně lidi zaměstnávají. Během věků tedy sami sebe vyšlechtili k odolnosti vůči podnebí, ke sloní paměti a ke stravě založené především na lovu a sběru. Po tělesné stránce jsou Archaikové obři – průměrná výška žen je 210 cm, mužů 220 cm a díky celému životu strávenému venku pohybem jsou jejich postavy atletické a sošné, se zdravou proporcí svalů a podkožního tuku. Jejich pleť je světlá se slabě měděným nádechem opálení od slunce, jejich vlasy a vousy bývají nejčastěji rudé či tmavě bronzové. Jejich magické talenty leží především v energetické magii (mana) a v magii vůle, zvláště pak v různých formách kolektivního použití těchto sil. Živlové magii příliš neholdují, protože je necitlivá vůči rovnováze v přírodě, a řada dalších magií je pro ně nepřístupná, protože vyžaduje pomůcky.

Mantrinci: Obyvatelstvo dvou nevelkých ostrovů Vaktaru a Mantrinu. Mantrinci jsou vzhledem a rysy ve tváři podobní Archaikům, a bývají také nejčastěji zrzaví, jenom namísto obrovských rozměrů Archaiků dorůstají normální lidské výšky a jejich těla bývají docela obyčejně stavěná, žádné heroické svalstvo a sošné proporce jako u jejich nahých příbuzných. Typické odění: technomagická maska, mágovská róba s technomagickými prvky.

Gandhařané: Obyvatelé obří říše na východ od Siranie. Gandhařané jsou průměrně o půl hlavy menší postavy než lidé ze západních zemí, mají mahagonovou pleť a ostře řezané rysy, jež způsobují, že jejich tváře připomínají cosi mezi dravcem a dílem řezbáře. Dožívají se průměrně vyššího věku než lidé, obvykle 100, málokdy více než 120 let. Gandhařané jsou obzvláště proslulí svou fenomenální pamětí. I bez cvičení mají skvělou vizuální, epizodickou i verbální paměť, nicméně s pomocí gandharských paměťových technik se jejich paměť mnohonásobně zdokonalí. Gandhařané chovají totiž nedůvěru k zápisu a vše podstatné svěřují paměti, včetně všech učených spisů, historických záznamů, návodů a manuálů všeho druhu, v tom jsou podobní vzdáleně příbuzným Archaikům.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon