Komiks

Komiks, nazvaný pracovně Klíčení oka, je tajemným a prorockým dílem. Jeho krásné originální obrazy a poetické texty jsou do nejmenšího detailu propracované, ale jen málo srozumitelné pro nezasvěceného čtenáře. Je tomu tak proto, že kromě toho, že je obsah komiksu surreálný, tak je také vysoce kondenzovaný, takže je podobný posvátným textům, které vyžadují komentář a výklad, aby jim bylo alespoň trochu rozumět. 

Nejedná se tedy o komiks v normálním slova smyslu, jeho četba neubíhá rychleji, než četba knihy, naopak, je daleko náročnější. Obrazy a slova se zde prolínají jiným způsobem, vzájemně se doplňují a komentují, především ale tajuplně naznačují pomocí symbolů, jejichž objasňováním sám komiks neztrácí čas. 

Jak tedy má návštěvník komiks chápat a číst? Je to příběh proměny a zasvěcení, který se odehrává v okolí Arky, archetypální Pra-Vsi uprostřed Hvozdu. Motiv Arky jakožto archetypu se vyskytuje v mnoha obměnách napříč světem Siranie, patří sem jak Arka na Urulóce, tak Arkagas a Valarkagas na Qurandu. Celým komiksem se také neustále prolíná symbolický obraz Oka v mnoha jeho proměnách. Oko je zde zrcadlem oku (a tedy vědomí) tebe, milý čtenáři, který teď čteš tyto řádky. Komiks se jakoby vzpíná ze své stránky a snaží se sáhnout si na tebe, milé oko, ale zároveň romanticky prožívá marnost toho gesta.

Komiks se sestává ze dvou oddílů – Prologu a Příběhu. V Prologu je čtenář seznámen se základními dvěma protihráči – Hvozdem a Arkou. Zatímco Hvozd je místem skrytosti, chaosu, neznámých sil, divokosti a vládne v něm Noc, tak Arka je hrdý ostrůvek svatého řádu, uspořádaného podle pradávného Vzoru. Ve Hvozdu je skryto podivné Stádo a jeho Pastýř, zatímco na Arce vládne přísný a mocný král Břitva. V Příběhu, který zůstává nedokončený, se vydává Mistr a Učedník do nitra Hvozdu na cestě zasvěcení. Sám Učedník je ale náhradníkem za předchozího Učedníka, který v cestě selhal a propadl Noci

Jednotlivé stránky mají (nebo časem budou mít) u sebe vždy komentář, který objasňuje jejich obsah a upozorňuje na jednotlivé motivy a souvislosti, které hrají podstatnou roli. Výklad nemá nikterak za cíl poskytnout nějakou jednotnou a vyčerpávající linii toho, jak je třeba příběh chápat, ale spíš poskytnout bohatou síť vodítek, jak si víc užít provázanosti jednotlivých stránek a momentů děje a jak komiks pochopit v jeho košatosti.

Příběh je společným dílem Jana Kozáka a Jana Dřevíkovského a Jan Dřevíkovský je výtvarníkem, zatímco Jan Kozák textařem komiksu.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon