Pojetí

Fantastická mapa Siranijské říše, kterou mohou návštěvníci těchto stránek prozkoumávat, je jakýmsi statickým, synchronním, rozměrem světa Hry, zatímco příběh je jeho dynamickou či diachronní polohou. Zatímco na mapě všechno zůstává zachyceno jakoby do fotografie, která věci znehybní a zidealizuje, tak příběh naopak všechno rozhýbává a oživuje. Hráčské postavy se vydávají do měst a míst známých z mapy a s potěšením na nich nalézají živoucí obrazy toho, o čem si předtím jen četli. Zmínění králové a mágové na těch místech skutečně žijí a vládnou a dobrodruh může přisednout k jejich pohostinnému stolu a vyslechnout mnohé příběhy a skutky. Nicméně pocit shody netrvá příliš dlouho. Tu a tam je ideální obraz podávaný mapou porušen a to je místo, kde začíná dobrodružství. Na té a té cestě z neznámých důvodů hoří vesnice. Ten a ten princ se nevrátil z lovu. Mniši z jistého horského kláštera uctívají jiného boha, než je známo. – „Inu, chceme-li zde přenocovat, měli bychom se ujistit o povaze jejich kultu.“ A tu již počíná děj.

V takové chvíli může dojít ke zkoušce schopností postav nebo přímo k boji. A tu je třeba se zastavit u pravidel. Siranijská hra začala někdy v roce 1998. V té době už jsem používal upravenou verzi pravidel pro Dračí Doupě. Tyto úpravy časem rostly – přidal jsem nové základní vlastnosti, zcela zrušil systém magie a nahradil jej několika vlastními, zcela zrušil systém povolání a ras a nahradil jej několika vlastními. Nicméně holé jádro sestávající se ze způsobu zacházení s čísly, způsobu boje atd. zůstalo zachováno. Asi proto, že mám ten systém namemorovaný z dětských let a zatím jsem nepotkal o tolik lepší RPG engine, aby mně stál za tu námahu se zcela přeučit. Jsem si vědom nedostatků DrD systému především v oblasti simulace boje, ale zatím jsem se nedostal k vlastním úpravám.

Historie naší hry začala někdy v roce 1999. Nicméně zhruba v roce 1996 jsem byl Vypravěčem hry, která se již odehrávala v Siranii a byla jakýmsi předobrazem pozdějšího prvního velkého dobrodružství. Jedním ze tří hráčů byl před oněmi mnoha lety i současný hráč Sulina a ač si nejsem jist, je možné že již tehdy hrál svého vzdušného mága. Nicméně po tříleté mezeře začala hra znovu a od té doby nepřerušeně pokračuje. Někdy jsou mezi sezeními i týdny a měsíce, ale přesto, nebo právě proto, si hra udržuje svou náladu, svou atmosféru a má úctu hráčů.

K proměnám družiny docházelo přirozeně s tím, jak přátelé odcházejí a přicházejí. První družina čítala postavy Sulina, Omerin a Myraina, druhá družina Sulina, Omerin, Alvara, Ignis, Jezara a Nočního motýla a současná družina se sestává z Sulina, Omerin, Ignis, Arsie a Nočního motýla.

Stejně jako ubíhaly roky, měnily se pravidla i složení družiny, tak se zvyšovaly i moje vědomosti na poli, které je pro hru potřebné – historie, etnologie, religionistika a jazykověda. Svět se proto měnil z původního barevňoučkého fantastického světa dětských představ do své současné polohy, v níž se na jedné straně snažím udržet ono barevňoučké fantasy prostředí, protože ho mám rád, ale zároveň na druhé straně mu dodat potřebnou míru historické realističnosti, aby žilo a hráče vtáhlo a zároveň na třetí straně z toho světa učinit zrcadlo věčných příběhů, s nimiž má smysl se potkávat.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon