Kámen rozcestník

Stryx

Kdesi uprostřed lesů stojí osamělý kámen. Zvířecí pěšinky se vinou mlázím a hustým podrostem a poutník nakonec vystupuje z hlubin lesa na mýtinu. Uprostřed ní, na malém vršku, stojí vysoký menhir. Není však jako jiné menhiry – neopracovaný a nepravidelného tvaru. Je vyšší, osmiboký. Kdysi byl hladký, ale dnes se na něm již podepsaly věky bouří a ledových zim. Do jeho povrchu jsou vyryty tajemné runy.

Nejsou to však runy arkinů, ale tajemné písmo Staré Říše, velké a slavné mocnosti, která před věky padla a zanechala po sobě mnohé tiché pomníky svojí někdejší moci. Opuštěná města v lesích prorostlá kořeny stromů, zhroucené věže, tiché pevnosti s rozpadlými střechami. A Kámen Rozcestník. Jen pár znalců je schopno přečíst spirálovitě se vinoucí nápis na jeho povrchu.

Nikdo jej dosud nedočetl do konce, říká se mezi lidmi. Kdo jej totiž začal číst, byl nucen obcházet kámen a poté, co zašel za jeho masu, nikdy nevyšel na druhé straně. Neodešel však do nicoty, ale odešel tam, kam se vine onen nápis – do neznámých krajin, hustých džunglí a prázdných hvězdnatých prostor mimo čas. Takový je Kámen Rozcestník – je velkým rozcestím.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon