Siranijské vyprávění – III. příběh

Plamen a Pramen

Družina mistra Súlina je pozvána na večírek astrologů v Sairis, kde jsou svědky smrti Gamola, Pána Měsíce, a následně vyšetřují jeho vraždu. V jeho sídle narážejí prostor pohlcený hrozivou Inverzí, jež zaměňuje normální svět bdění za cosi podobného oživlé noční můře. Prostor v Inverzi se chová podle vlastních zákonů a je pln smrtících nástrah a temných vizí. Jak vyšetřování pokračuje, případů Inverze přibývá a nakonec jedna Inverze krátce postihne celou Siranii a zanechá po sobě mnoho zkázy a živoucích stvůr. Vyšetřování Inverze navede Omerin z družiny mistra Súlina k existenci Požírače Hvězd. Tato bytost chce využít blížícího se zatmění Slunce k vyvolání celosvětové Inverze, jež jí poslouží jako brána pro vstup na Qurand.

Zápisná kniha siranijské hry, kterou používal náš nejvýkonnější zapisovatel Vojta Kozák

V téže době se také znovuzrodí Suvarna a v podobě Plaváčka v ošatce jej najdou hrdinové v jedné z řek. Dospělý Suvarna by dokázal zabránit Inverzi a tak se družina vydává na závod s časem do Arkagantu, kde hoří posvátný Aurán, v němž by Suvarna mohl dozrát do plné síly během chvilky. Průvodcem je jim Cestář Anskar, který následně zůstává s družinou. Jak se ale blíží směrem k cíli, zjišťují, že jakési druhé, stínové, dítě se k Plameni blíží také. Stínovému dítěti na jeho cestě pomáhá arkinský rod Melissai, který se vzbouřil proti králi Punarovi, a následuje Gamola, který nezemřel, ale přešel do života v Inverzi. Rod Melissai, původně totemicky ztotožněný s včelami, se v Inverzi změní na rod můr.

Družina závod s časem téměř prohraje a dorazí k Auránu až v okamžiku Zatmění. Chrám Plamene ovládne Inverze a změní se na Chrám Pramene, v jehož vodách dozrává stínové dítě. Ukáže se, že ono druhé dítě je Saurahan, Suvarnův vrah, jehož zabil Adamas a který se zjevně reinkarnoval také, s pomocí Inverze. Boje se účastní všechny ostatní rody Arkinů a Chrám nakonec vyrvou z rukou rodu Melissai, takže Suvarna může vstoupit do obnoveného Plamene a zvrátit Inverzi i na zbytku Qurandu. Gamol, Saurahan a rod Melissai prchají a do Arkagantu je jim pomocí čar trvale zapovězen vstup.

I. díl: Příchod dítěte
II. díl: Stínový Arkagant
III. díl: Cesta do Arkagantu
IV. díl: Pilíř Jihu
V. díl: Velekněz Aderánu
VI. díl: Zasvěcení

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon