Novinky

6.5.2024 – Sága o Lundirovi získala cenu Magnesia Litera v žánru fantastiky! Máme ohromnou radost a znamená to jenom, že budeme psát, tvořit a malovat dál!

14.3.2024 – Sága o Lundirovi byla nominována na cenu Magnesia Litera v žánru fantastiky! Nesmírně nás těší, že mravenčí práce spojená s přípravou naší podivuhodné ságy je oceněna! Z hodnocení poroty: 

“Projekt výjimečný i v kontextu zahraniční žánrové tvorby buduje unikátní fiktivní svět Qurandu. Ačkoli artistní univerza bývají základem fantastiky, zde v jeho bohatém propracování autor následuje příklad Tolkienovy Středozemě včetně geneze několika umělých jazyků. Přejímá dějovou strukturu dávných eposů s typickými prvky, které dnes působí zvláštně: důslednou stylizací postav, prudkými dějovými a psychologickými zvraty, rolí náhod. Jazyk vyprávění jemně přizpůsobuje soudobému čtenáři a vkládá do něj poetické prvky. Příběh o Lundirovi přitom není pravou podstatou knihy. Tvoří komplexní celek se zdánlivým referenčním materiálem, mimořádně rozsáhlým a podrobným, který zahrnuje literární bádání, historii, mytologii, geografii. Dílo přesahuje obvyklou epickou skladbu – cíleně propojuje imaginaci, hru a metavědecký přístup. Poznávání a fantazie neexistují jedno bez druhého: jejich vzájemnou kombinací Jan A. Kozák revitalizuje kulturní dědictví a přetváří jej ve svébytný subžánr fantastiky.”

7.3.2024 – Vernisáž výstavy proběhla s velkým úspěchem, dokonce máme drobný mediální ohlas na onlinovém portálu Náboženský infoservis:

25.2.2024 – Konečně přišel čas, kdy spatříte všechny možné mapy, iluminace či rukopisné dokumenty fantasy světa Siranie na jednom místě na živo! Budete si moci zalistovat a prohlédnout zblízka díla jinosvětských umělců. Uslyšíte vyprávění o stvoření Qurandu, budete luštit písma a poslechnete kousek poezie. A dost možná přijde i nějaký kouzelník. K dostání budou mapy a ilustrace ke koupi, stejně jako kdeco dalšího, například podtácky z Hospody u Tří Lišek. Hlavně to bude ale přátelské setkání, kde jsou všichni vítáni. Prostor rec.esse je krásný a sám o sobě kouzelný, v přední části s barem, kde lze pít i zobat, co hrdlo ráčí.

Výstava samotná pak bude trvat celý březen.

7.11.2023 – Doposud vyšly celkem tři recenze a několik dalších ohlasů na Ságu o Lundirovi, zde uvádíme přehled těch nejdůležitějších:

25.3.2023 – Velké veselí a těšení nastává, neboť dlouho připravovaná Sága o Lundirovi ze světa Siranie má konečně určené datum vydání!

Objednávejte, rezervujte, sdílejte a vzdychejte očekáváním! 

Dílo je to nejen literární a skvostné, ale také je to velká pocta světu Siranie, s mnoha přílohami a mapami, vysvětlivkami a poznámkami pod čarou na témata možná i nemožná. 

Kniha je bohatě iluminovaná díky Jiřímu Karbanovi a vybavená mapami díky Jakubu Hruškovi, kteří věnovali mnoho hodin vytvářením přesných rekonstrukcí poškozených památek ze světa Qurandu. 

5.2.2023 – Výprava s elixírem na daleký sever nabrala nečekaný zvrat, když hrdinové objevili v podzemí prastarý dopravní prostředek a síť tunelů z časů Starého Vezanu. K družině přibývá nový člen, Lišaj. Situaci komplikuje nové břímě, které na sebe bere Daran. Cesta tmou je zachycena v nové sérii kapitol: Vůz, Drom, Evenhaemet, Hostina, Korahul.

8.11.2022 – Dobrodružství Jarna, Klaese, Al Raqíma a Lovkyně pokračuje. Cesta je přivedla do Arkonu, jedné z kolonií Arky. Tam byli zajati a jen díky nečekané pomoci zevnitř se z tenat dostali a mohli pokračovat dál. Do družinky přibyla arkinka Daran. Cesta na sever podél elfích lesů hrdiny nakonec zavedla k městu Rethra na pokraji bažin. Právě tam se pak vydali a sestoupili do hlubin dávno zaniklé univerzity… počtěte si v nových kapitolách: V hradbách Arkonu, Sny a můry města, Machuznatarova hůl, Pravá a levá cesta, U dřevěného mostu, Harugova zem, Chrám knih.

15.6.2022 – Malá skupinka hrdinů se vydává na nové dobrodružství ve světě Qurandu. Prchají před přicházejícím Věkem barbarství a nesou tajuplný elixír napříč lesy a stráněmi Svobodné země směrem k dalekému severu, k městu Xalgon. Vyprávění se odvíjí kapitolu po kapitole v dramatické sérii: Maghon, Útěk do Stříbrných vrchů, Cesta do Iacany, Lišky a havrani a Sestra bez tváře.

10.1.2022 – O světě Qurandu, neboli o stránkách Siranie, vyšel článek v literárním časopise Tvar, kde najdete přehledné představení světa a vyprávění o jeho zrodu a vedle toho tam objevíte pár ukázek textů, obrázků a map, které Siranii pěkně reprezentují – vzhůru do toho – klikněte na obrázek!

Článek je tedy takovým medailonkem celého projektu Siranie, protože představuje nejen jeho počátek, ale také představuje herní i literární aspekty Siranie a pozývá čtenáře článku k tomu, aby do světa Qurandu zavítali. Upozorňuje také čtenáře nejen na dříve vydané texty, ale i na chystané knižní vydání Ságy o Lundirovi.

10.3.2021 – Na stránkách je k nalezení mnoho podrobných map různých částí Qurandu. Přehledná mapa celého známého světa ale doposud chyběla. Nyní jsme však tuto hlavní mapu dokončili a vy se tak můžete vydat na zkoumání všelikých míst na Qurandu i mimo něj.

Naleznete zde mimo jiné popisy hlavních států i s vyznačením jejich umístění, popis důležitých měst, a jelikož je mapa bohatě ilustrovaná, tak například také vysvětlení symboliky některých ilustrací zdobících nejenom některé kontinenty ale také okraj celé mapy.

24.12.2020 – Dlouho očekávané pojednání o největším městě Qurandu – Garionu –  je konečně zde a spolu s ním i dechberoucí detailní mapa. Garion je v jistém smyslu středem světa a naše mapy kolem tohoto středu doposud jen opatrně kroužily. 

Nový update přináší tedy nejen mapu, ale také text popisující město. Garion má dlouhou a spletitou historii a stojí na pradávné křižovatce cest. Část města se nachází v podzemních tunelech a větší část na povrchu, malý kousek dokonce zavěšen v povětří. Nyní můžete město konečně prozkoumat!  

24.11.2020 – Střelhbitě brzy po předchozí ilustraci přichází ilustrace další, tentokrát se jedná o rasu svým způsobem protikladnou k vodním Falaskům, totiž pouštní Saify. Saifové obývají oblast takzvaných Jižních království a jsou výborně adaptovaní na život v suchých a horkých podmínkách.

Saifové patří taktéž mezi semihumanoidní rasy, protože jejich kůže, vlasy a řada dalších tělesných rysů neodpovídá tomu, co známe od plně humanoidních ras. 

17.11.2020 – Další z ras světa Siranie se dočkala ilustrace! Tentokrát jsou to Falaskové, tajnůstkářské bytosti, kteří žijí zčásti pod vodou a zčásti při březích jižních a západních oceánů.

Falaskové jsou počítáni mezi semihumanoidní rasy, protože mají celou řadu rysů, které je od lidí odlišují, například žábry, plovací blány a světelkující pletence místo vlasů. Dělí se na dvě hlavní skupiny, ovšem naše znalosti o nich jsou skutečně jen kusé a mnoho dosud nevíme. 

21.10.2020 – Siranijské stránky se rozrůstají o novou mapu! Tentokrát se jedná o mapu ostrova Vaktaru, jednoho z celkem tří ostrovů Mantrinského souostroví: Vaktaru, Mantrinu a Tinwilu. Vzhledem k tomu, že na stránkách se nachází poměrně bohaté vyprávění o záležitostech spojených s Mantrinskými ostrovy (Mantrinské lodě, Mantrinská magie…), můžeme se konečně na alespoň jeden z nich podívat blíže.

25.7.2020 – Vyprávění o tajuplném Horologiu! Tu a onde je jeho jméno zmíněno, hraje důležitou roli v Sáze o Lundirovi, ale nikde se neříkalo víc o tom, co to Horologium vlastně je. Nyní se dozvíte dokonce dvě konkurenční pravdy o tom, co to Horologium je: verzi ze severského města Xalgonu a verzi ze siranijského města Sairis.

Z ‘badatelského’ pohledu je Horologium opět archetypální formace, je to obraz, který v sobě syntetizuje symboliku světa jako hodinového stroje (‘karteziánské paradigma’), stroje, který ale v srdci musí mít cosi živého, ‘ghost in the machine’. Motivicky rozpracovává obraz Pohyblivého Města, které se občas vynoří napříč filmem či literaturou (cf. film ‘Dark City’).

5.7.2020 – Siranie se ráda kamufluje jako fantasy svět, ale pod touto maskou je vlastně projektem v němž jsou ‘dosnívány’ mýty a symboly. Některé symboly se neustále vrací, jakoby měly chuť se rozvíjet a růst a jen si hledají cestu do příběhů.

Mýtus o Rybě‘ je takovou syntézou řady obrazů, které jinak najdete v Komiksu, v Klanech a v Siranii. Motiv oka a lodi se stále vrací, dokonce tvoří lem Siranijské mapy. … Text je krátký, zato zhuštěný jako bujón, čtěte pomalu, ať náhodou nezakopnete o bludný kořen některého ze slov, z hvozdu se pak už nemusíte vymotat.

20.5.2020 – Rasy a národy nyní získávají svou vlastní interaktivní mapu, která je integrovaná do našeho mapového systému. Kliknete-li tedy v pravém horním rohu na směrovou růžici, najdete na hierarchicky nejvyšší pozici vedle Mapy Qurandu také Mapu Ras. 

Po najetí kurzorem na jméno rasy, případně při prozkoumávání mapy, se vám zobrazí krátký popis a odkazem na samostatnou stránku. 

5.5.2020Národ Archaiků je nyní obohacen o novou ilustraci, skicu zobrazujícího jednoho z Archaiků, které siranijský profesor potkal na své studijní cestě. Popis Archaiků byl také aktualizován a najdete v něm také novou mapičku zobrazující výskyt Archaiků. 

Archaikové jsou národ známý tím, že odmítá jakékoliv nástroje, oblečení a majetek a místo kultivace předmětů kultivují Archaikové své tělo a svou mysl.

15.4.2020 – Protože nových popisů ras a národů je velké množství a nemusí být snadné se v nich vyznat, vytvořili jsme pro vás přehledovou stránku se stručnými popisy ras a mapkami jejich rozšíření pěkně nad sebou. Každý název rasy je pak linkem který vede na stránku s podrobným popisem. 

Zároveň vám tímto představujeme novou minimapku celého Qurandu, na níž je vidět větší díl světa, než na předchozí verzi.  

10.4.2020 – Dnešním dnem přibyla celá sekce věnovaná semihumanoidním rasám – což jsou rasy, které mají oproti zcela humanoidním jisté neobvyklé rysy – ocasy, žábry, větší počet rukou, křídla a podobně. Jsou to také rasy, které většinou nepotkáte tak často ve městech a na polích, protože obývají spíše hluboké hvozdy, daleká moře, žhavé pouště či skrytá místa. Mezi semihumanoidní rasy počítáme Saify, Falasky, Yggy, Džiny, Celestiály, Arboreály a Protinožce.

7.4.2020 – Naše mapová sekce se opět rozrůstá, tentokrát je naší novou chloubou mapa Havdaurské říše na dalekém západě. Na mapě najdete nejen Havdaur, ale také části sousedních zemí, takže mapa víceméně plynule navazuje na mapu Vezanu a sousedí s mapou Argolinu. 

Mapa tentokrát není vytvořena ‘v materiálním světě’, ale v elektronickém světě, za pomoci programu Inkarnate. Povězte nám, jak se vám líbí!

3.4.2020 – Sekce ras se zdařile rozrůstá! V sekci humanoidních ras přibyly hned tři nové rasy: Arkinové, Vezanci a Dornové. Spolu s již popsanými Elfy se tak přehled humanoidních ras stává nyní kompletním. 

25.3.2020 – V sekci Rasy nyní najdete dvě nové rasy – lépe řečeno, skupinka národů, která doposud na stránkách Siranie byla popsána, se nyní mění na propojený a ucelený systém ras a národů. Rasa Niviů a rasa Azharianů jsou první dvě vlaštovky tohoto nového a komplexního pojednání. 

5.3.2020 – Přečtěte si nový text, který dále rozvíjí tajuplnou historii souostroví Vaktar a Mantrin, tentokrát se jedná o bližší pohled na mantrinské lodě postavené pomocí technomagie.

20.2.2020 – Krajiny na západ od Svobodné země zůstávaly doposud bez bližšího popisu. To se nyní změní a první z těchto zemí, již na stránkách Siranie najdete, je říše zvaná Havdaur, kde pospolu žijí živí s navrátivšími se nebožtíky. 

12.2.2020 – Mantrinští mágové jsou proslulí svou technomagií. Vyprávění o tom, co se pod označením technomagie skrývá, nyní najdete připojené jako samostatný článek u popisu Vaktaru a Mantrinu

Článek také doprovází originální ilustrace mantrinské ocelové lodě, o nichž se brzy dočtete v dalším chystaném textu. 

20.1.2020 – Slovutné město Sairis, jehož popis vám tyto stránky přinesly před 19ti lety jako první text, byl dnes opraven, rozšířen a doplněn nejen o množství zajímavých detailů, ale hlavně o interaktivní mapu města ze dvou pohledů.

Podívejte se zblízka na magické věže, cechy, školy a kapituly, které se ve městě nachází a přečtěte si víc o tom, jak město funguje a odkud se bere jeho moc a věhlas!

5.1.2020 – Mezi národy se objevil popis nové rasy – Arboreálů. Arboreálové žijí na dálném jihu, za Jižními královstvími a Velkou pouští. Jedná se tak o zatím nejvzdálenější bytosti na tváři Qurandu, o nichž máme na stránkách popis.

6.12.2019 – V kapitole věnované elfím národům přibyly dvě nové ilustrace! Najdete tam nyní vyobrazení Temných elfů a Divých elfů, dvou rodů, které nejméně připomínají stereotypní obraz elfů. 

Zatímco Diví elfové jsou známi svou samotářskostí a oblibou v zakázaných druzích magie, Temní elfové jsou proslulí válečníci a dobyvatelé. 

15.11.2019 – Nastává čas poodhalit roušku dějin světa Siranie. Mezi texty o Qurandu nyní najdete Historii Qurandu a to ve formě přehledné časové osy. Osa předestírá hlavní kontury historie, nicméně jednotlivé události najdete pouze pojmenované, nikoliv popsané do detailu. Naštěstí z osy vede řada odkazů na samostatné stránky a doporučujeme též číst osu společně s pojednáním o věcích Qurandu.

5.11.2019 – Dalším národem, jemuž se dostalo originální ilustrace, jsou Lesní elfové. Kromě toho, že přibyl obrázek, tak jsme také celé heslo věnované elfům rozšířili, opravili a vylepšili, takže nyní najdete podstatně hojnější informace k jednotlivým elfím rodům, které jsou také prolinkované se souvisejícími stránkami.

Jednotlivé elfí rody tak najdete propojené s vyprávěním o věcích Qurandu, ale také s popisy jednotlivých krajin a odkazy na nové mapy, které v době sepisování původního pojednání o elfech ještě neexistovaly. 

25.10.2019 – Dlouho očekávaná mapa Svobodné země nyní zprovozněna! Podrobně zpracovaná mapa relativně malé, zato osudově významné oblasti na západ od Siranie je nyní přístupná k průzkumu. Její jednotlivé části jsou oživeny a kromě popisku se dočkáte i grafického efektu. Vedle mapy Vezanu také patří do nové generace map, protože již není monochromatická, ale barevná. 

Mapa byla také integrována do systému map, takže ji najdete v kontextu sousedních map na mapě Qurandu

10.10.2019 – U popisu národů jsme po téměř dvaceti letech aktualizovali a rozšířili popis našeho prvního dokumentovaného národa – Siranijců. Popis je doplněn originálními ilustracemi od Kateřiny Hlaváčové, takže si teď můžete Siranijce i prohlédnout!

Na stránkách tedy nyní kromě originálních map a kaligrafií najdete také nové originální ilustrace ras, časem jich přibude více. Naším cílem by bylo postupně opustit ilustrace vypůjčené z internetu a nahradit je na míru šitými ilustracemi našimi. Snad to vyjde.

22.9.2019 – V naší mapové sekci nyní přibyla zbrusu nová mapa! – Severozápad neboli Vezan. Podívejte se zblízka na krajiny doposud neprozkoumané, ruiny dávné říše a chladná moře po nichž plují flotily temných elfů. Mapa pokrývá většinu prostoru mezi Severem a Argolinem a doplňuje tak obrázek známé části Qurandu.

19.8.2019 – Historické posloupnosti je třeba dokumentovat přesně. U Ságy o Lundirovi nyní najdete přehlednou časovou osu, která spolu s rejstříkem postav poskytuje výborný nástroj, jak se v ději ságy dobře vyznat.

20.7.2019 – Na mapě Severu přibyla další země – království Tagaris, nejbohatší a nejlidnatější ze zemí Severu. Království rytířů zakutých v železe a opevněných hradů.

10.7.2019 – Mezi další země na Severu, o kterých do Siranijské knihovny přibyly zprávy, jsou Yller a Lorino. Více rozdílných krajů snad na tváři Qurandu snad ani nemůže být. Zatímco Lorino je zemí poetů, zakládajících si na estetickém vzhledu v každodenním životě, pak Yller obývají vynálezci a alchymisté, kterým naopak na vzhledu nesejde, snad až s výjimkou správné rozcuchanosti, svědčící o zapálenosti do pokusů.

19.6.2019 – Na mapě Severu přibylo pojednání o překrásné zemi Audunů, kterou se každoročně nechávají inspirovat mladé básnířky a básníci. Audunové tyto poety vítají a hostí, neb jim přinášejí novinky z vnějšího světa, kam sami málokdy putují.

27.5.2019 – V sekci Tvorba nyní naleznete surrealistický Komiks, pracovně nazvaný Klíčení oka, který vypráví myticko-poetickým jazykem část věčného dramatu spojeného se vsí jménem Arka (jež leží na Urulóce) a s temným hvozdem snů a vizí, jenž ji obklopuje. Komiks je natolik enigmatickým dílem, že si zaslouží doprovodný komentář, který u jednotlivých stránek najdete. Prozatím u prvních tří, časem u všech. Spolu s Klanovým vyprávěním, článkem o Symbolice oka a texty v kategorii NeSvět patří Komiks k dalšímu prameni vyprávějícím o mytické Arce.

Autorem příběhu je Jan Kozák a Jan Dřevíkovský. Autorem překrásných ilustrací je Jan Dřevíkovský. Část příběhu vyšla v roce 2007 v komiksové revue Bunkr, zde na stránkách nyní však najdete všechny existující strany.

6.5.2019 – Na Mapě Severu najdete nyní oživenou celou řadu míst: tajuplný severský les plný divů, hrozivé horstvo Kaal Charmath, jižně položená království Meltika a Figlyn a dvě velká a slavná města: Xalgon a Uldar. Zatímco popis Xalgonu již existoval v textové části stránek, město Uldar je zcela novým přírůstkem do encyklopedie Qurandu. Přejeme vám pěkné toulky Severem!

2.5.2019 – Při příležitosti spuštění nových siranijských stránek se Vypravěč Siranie zamýšlí nad procesem vzniku imaginovaného světa a tím, jak funguje v tomto ohledu fantazie a představivost a co jsou nebo mohou být její zdroje. Můžete si nyní tedy přečíst text o světotvorbě Siranie.

30.4.2019Mapa Qurandu se rozzářila celou řadou nových popisků, takže namísto tajemného mlčícího pergamenu najdete mnohá zákoutí a krajiny popsané. Hledejte bedlivě – občas se na mapě i cosi skrývá! Mapa také nyní vede oživenými odkazy na tři podrobnější mapy: Severu, Siranie a Argolinu.

29. 4. 2019Je to k nevíře, ale stránky Siranie jsou na světě již přes 20 let! V tuto chvíli přichází na svět již třetí verze, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s Mykem, rovněž příznivcem RPG a poutníkem světem fantazie.

07.4.2018 – Ručička Horologia se opět posunula a ve světě Qurandu se udály mnohé pozoruhodné události. Do vyprávění ze světa Siranie jsme přidali další část, tentokrát pojednávající o Soumraku Qurandu.

19.6.2016 – Po delší odmlce přinášíme nové vyprávění o bytostech, jež – díky bohům – obyčený Siranijec za celý svůj život nepotká. O bytostech z hlubin.

17.9.2015 – Vyšla další povídka od Lucie Lukačovičové, která popisuje cestu hrdinů poté, co se vrátili z Vaktaru. Vypráví o připojení nového člena družiny – Jinotaje, o tajemství skrytém v siranijských lesích a o intrikách všehoschopných Palladinů. O nové éře siranijského dobrodružství se dočtete v povídce nazvané Výhonek růže.

Lucie Lukačovičová: “Výhonek růže”, in: Žoldnéři fantazie, Praha: Straky na vrbě 2015.

27.1.2010 – Vyšla další z řady povídek z pera Lucie Lukačovičové, která popisuje příběh hrdinů ve světě Siranie. Vypráví o dramatických událostech na ostrově Vaktaru, kde věci naberou nečekaný spád. Před sto lety se museli mantrinští mágové vzdát svých ocelových lodí a ustoupit tak diktátu Siranie a Gandhary. Nyní se však na Vaktar vrátil Zřec-Inventor Fillardus a má plán, jak dostat Mantrin zpět do hry. Hrdinové odhalí, že jeho skutečné záměry nemají s válčením a politikou nic společného, ale že Fillardův plán má souvislost s tajemným Horologiem, jež lidé na Qurandu znají jen z vyprávění Ságy o Lundirovi. V povídce Stíny popela dojde k závěrečné konfrontaci Fillarda se Súlinovou družinou a jeho skutečné cíle vyjdou najevo.

Lucie Lukačovičová: “Stíny popela”, in: Stíny popela, ed. Václav Fořtík, Praha: Triton 2010.

27.11.2009 – Popis Siranie a Qurandu se dlouho obešel bez toho, co mnozí považují za nejdůležitější – Pantheonu bohů, v něž věří většina prostých i urozených na tváři Qurandu. Nyní konečně poodhalíme roušku jejich tajemství – dámy mají přednost a proto si nyní můžete přečíst o bohyních.

22.2.2008 – Důležitým fenoménem Qurandu jsou slavné městské státy. Často usměrňují běh dějin na dlouhé věky dopředu a téměř pravidlem jsou dlouhověké spory a války mocných městských protikladů připomínajících misky vah. O městském státu, který by obyčejný siranijec neprávem nazval baštou temnoty a který v současném věku zabíra podstatnou část jedné z misek oněch pomyslných vah, vám dnes přinášíme několik postřehů zcestovalého poutníka. Poznejte pravou tvář Xalgonu tak, jak byste ho z geografických příruček Sirgonské knihovny poznali jen ztěží.

31.1.2008 – Vyšla další ze série povídek z pera Lucie Lukačovičové pojednávajících o dramatických událostech v Siranii – Stíny věží. Vypráví o osudech družiny na tajemném ostrově Vaktaru, kam byli vysláni vyšetřit neobvyklé úmrtí siranijského velvyslance. 

Lucie Lukačovičová: “Stíny věží”, in: Stíny věží, ed. Lucie Lukačovičová, Václav Fořtík, Ondřej Morava, Triton: Praha 2008

21.1.2008 – Vojevůdci často rozhodují o výsledku bitvy spíše, než velikost armád. Právě o Slavných vojevůdcích si nyní můžete doplnit obrázek. Pozornému čtenáři jistě neuniknou otevřené či skryté souvislosti v textu, v němž potkáváme staré známé Zřece i zprávy o královstvích a říších na Qurandu.

20.1.2008 – Zájemci o magii si mohou konečně přečíst souhrn o magických školách v Siranii. Magické školy pojednávají o celém systému magie, který je v zemích Qurandu považován za tradiční. Mladší školy pojednáme později.

31.12.2007 – Tulákům po kouzelných krajinách se dnes otevírají brány Slunečního sálu, který náleží mezi zvláštní kategorii míst, na něž lze narazit v Ne-Světě, totiž v tajemném prostoru za pevnými zdmi Qurandu. Nechť sluneční paprsky ozáří vaši stezku, když překračujete jeden ze tří prahů vedoucích do tohoto sálu.

18.9.2007 – Vyšla další povídka z cyklu “Stínů”, která prozaicky zpracovává siranijskou RPG hru. Autorkou je opět Lucie Lukačovičová. Pěkné počtení!

“Stíny moře”, in: Stíny moře (Triton, Praha, 2007), str. 7-20.

30.7.2007 – Stránky Siranie se nevěnují jen podrobnému popisu zemí Qurandu a poetickým pohledům do tajemných krajin za jeho hranicemi, ale také teorii RPG, které je věnována celá sekce Jak hrát. Dnes do této sekce přibyl článek Uzlové body, který se zabývá právě optimální metodou stavby dobrodružství. Uzavírá tak sérii úvah nad chybami ve vedení hry a jejich nápravou. Máte-li k tématu nějaké nápady, opravy, komentáře, napište je do knihy návštěv.

4.2.2007 – Návštěvníci stránek Siranie vědí, že jedním z největších kouzel, která na ně čekají, jsou názorné a podrobné mapy království a říší. Dnes přibyla do našeho zlatého fondu Mapa Severu. Zatím můžete prozkoumávat její tajemné runové popisky, které brzy oživnou tak, jako na mapě Siranie.

26.6.2006 – Dnes Vám přinášíme představení jednoho z prapůvodních jazyků, z něhož vznikla celá rodina jazyků. Nečekejte ale žádnou gramatiku či slovníček – Azharština je jazyk, který nemůže být takto postižen, ačkoliv jí každý svým vlastním způsobem rozumí.

7.6.2006 – Předposlední díl Siranijského dobrodružství nás přivádí k samému okraji zatmění. Družina bude muset podstoupit několikerou volbu, i když všichni členové v mysli vědí, jak budou muset zvolit. V nejtemnější hodině za rozbřesku však naleznou nového spojence.

20.5.2006 – Přinášíme Vám další z krátkých zamyšlení o způsobu hry a možných cestách, kterými se může ubírat. Kterou ze Tří cest se vydáte? Cesta příběhu je výzvou vypravěči a hráčům, cesta pravidel je spravedlivá pro každého a cesta náhody přináší nečekaná rozuzlení.

1.5.2006 – Milí návštěvníci, kteří přistupujete na naše stránky z planety Země, s potěšením vám oznamujeme, že dvě povídky ze světa Siranie vyšly tiskem jako pilotní povídky sbírek nazvaných podle nich – Stíny věcí a Stíny lidí. Autorkou obou povídek je Lucie Lukačovičová, která v Siranijské hře ztvárnila dryádu Omerin a jejich děj shrnuje vypjaté momenty z nedávných herních událostí. Příznivcům Siranie doporučujeme jejich přečtení.

“Stíny věcí”, in: Stíny věcí (Triton, Praha, 2005), str. 7-21
“Stíny lidí”, in: Stíny lidí (Triton, Praha, 2006), str. 7-30

4.4.2006 – Mořeplavci oceánů na Qurandu i mimo něj jsou teď chráněni proti mámení mlžnatých skal díky Majáku, který stojí v samém středu nebeských vod. Poslyšte legendu o časech, kdy ještě nestál.

24.1.2006 – Jedním z kouzelných míst Ne-světa je i jezero Vaurokaš. Pověsti o něm na Svět přinesli Poutníci a stěhovaví ptáci, protože obyčejný smrtelník nespatří jeho vody.

5.1.2006 – Siranijská knihovna doplňuje své svazky nejen o informace ze Světa, ale i z Ne-světa, který leží v tajemných hlubinách za Hranicí. Nejmocnější říší Ne-světa je Airzuron a o ní si dnes již můžeme něco přečíst.

30.12.2005 – Je zde nový díl Siranijského dobrodružství! Družiníci pátrají ve městě Arkagantu, kterak dopravit malé dítě do srdce města – Arkského chrámu, aby jej vložili do posvátného ohně Aderánu. Staromilští kněží však nehodlají nikoho vpustit dovnitř a tak zbývá poslední naděje. Tajemnému zloději Ibuarenovi se jako jedinému podařilo do chrámu vloupat. Zatmění však již klepe na dveře.

11.12.2005 – Milí cestovatelé, vítejte do krásného Arkagantu, který vám nyní otevírá své brány!

15.11.2005 – Jste Vypravěči, Gamemasteři, nebo Pánové Jeskyně a rádi byste lépe postrašili svoje hráče? A ne jen obyčejným úlekem, ale pořádnou bytostnou hrůzou? Nuže, nový článek v sekci Vedení hry vám přináší návod, jak se zmocnit Hrůzy a rozhýbat ji tak, jak si přejete.

8.11.2005 – Existuje tajemství všech tajemství, střed a smysl, okolo nějž se vše točí, tak jako hvězdy kolem neviditelné osy a celý svět okolo panenky oka. Existuje odpověď, kterou hledáme, existuje místo, kde to všechno začalo a na jehož březích vše skončí. Tím místem je Jantarová Citadela.

7.11.2005 – Přibyl krátký popis Věčné bitvy. Dejte ale pozor, abyste text nečetli příliš soustředěně, nebo vás Bitva pozře také!

30.10.2005 – Ačkoliv se tento příběh neodehrává nikde na Qurandu, svými prvky velmi připomíná svět Klanů a Siranie. To je povídka Strom snů, do které se můžete dnes začíst. Vydejte se do magického Irivoru, předobrazu mocného města Sairis.

24.10.2005 – Spočiňte po namáhavém dnu, uložte se ke spánku, protože po dni přichází Noc a noc ve vaší duši, spánek. Je mnohým, nejvíce však tím, co si do ní přinesete.

Většina textů v oddíle Tvorba je nyní k dispozici také ve formátu pdf. Vytiskněte si je a začtěte se do nich při nadcházejících dlouhých zimních nocích.

22.9.2005 – Cesty houštinami internetu jsou velmi spletité. Znavení poutníci mohou leckdy překročit bludný kořen a vstoupit do neznámého světa. Pradávní cestovatelé vytesali takový bludný kořen z kamene a vyryli do něj runy – právě tak možná vznikl i tajemný Kámen Rozcestník, který jsme po delším hledání nalezli i na našich stránkách.

19.7.2005 – Dnes přinášíme další z obsáhlejších textů přinášejících nejenom poutavý příběh, ale také důležité skutečnosti o severních zemích za majestátním pohořím Kaal-Charmat. Příběh Zrcadlo z ledu odkrývá události, které jednoho dne přerostou místní charakter a stanou se dějinnou osou celého Qurandu.

4.6.2005 – Při tvorbě Otázek a odpovědí jsme se zamýšleli nad tím, co by se ještě slušelo o Siranijské říši povědět. A zjistili jsme, že ač máme poměrně podrobnou mapu, nejsou na ní zdaleka všechna místa popsána. Proto jsme se rozhodli ji rozšířit o popis mnoha dalších míst. Dnes vám tedy představujeme novou verzi naší Interaktivní mapy.

7.5.2005 – Dnes přinášíme další příběh ze Siranie – tentokrát se nejedná o nic malého, ale přímo celou ságu, legendární Ságu o Lundirovi, která v sobě splétá mnohé postavy a příběhy ze světa Qurandu do jednoho osudového řetězce. Přečtěte si o tragickém osudu rodu Solpinar z města Valarkagantu, o stavbě strašlivého Horologia a osamělém hrdinství architekta Lundira.

26.3.2005 – Dnes si můžete přečíst další osudy družiny v nové kapitole Pilíř Jihu. Arkagas je přivítal, ale své srdce jim nehodlá odhalit. Nezbývá, než si k ohni Aderánu najít svou cestu. Do zatmění však zbývají pouze necelé dva dny.

Pokud jste se rozhodli ve svých nových dobrodružstvích podívat se na Qurand do Siranijské říše, určitě vám přijdou vhod sepsané odpovědi na nejčastější otázky. Čím se živí obyčejní lidé? Jak vypadá krajina a lesy? Jaké jsou v říši správní celky? Na takové a další otázky se vám dostane odpovědí.

16.3.2005 – V sekci Jak hrát? jsme zveřejnili další zamyšlení, které by mohlo pomoci se vžít do starých dob. Je jím pojednání o Magii v evropském středověku.

10.3.2005 – Chcete se ještě více vžít do našeho světa a něco vám k tomu chybí? Ano, je to jazyk. Ale ode dneška můžete při hře dokonce mluvit siranijsky. Stačí se naučit základy gramatiky tohoto vcelku jednoduchého jazyka, které vám dnes přinášíme. Samozřejmě je ještě důležitá slovní zásoba, na které pracujeme a kterou po dokončení zveřejníme v jednoduchém slovníku. Pokud však nepatříte mezi milce jazyků, snad vám tento přehled pomůže alespoň při tvorbě siranijských jmen a názvů.

9.3.2005 – Po dlouhé době došlo na stránkách k velkým změnám. První z nich je změna domény. Jelikož už se nikdo z nás nevěnuje původnímu obsahu našeho serveru – a to Amberu, změnila se spolu se zaměřením i adresa na nynejší www.siranie.net. Další změnou je nová verze rozcestníku, který se dříve v prohlížečích Internet Expolrer 5.0 a Opera nezobrazoval celý. Nynejší verze už funguje ve všech standardních prohlížečích. A poslední dnešní změnou je přidání úvodu, který snad pomůže novým čtenářům se zorientovat na našich stránkách.

8.1.2005 – Rádi se koupete a cachtáte? Jste vodní živel? Pak by vás mohl zajímat Jezerní sál. Dokáže do něj ale vstoupit jen ten, kdo si počká na ten správný okamžik u mlhavých vod či křišťálových studánek.

5.1.2005 – A je zde další pokračování vyprávění ze siranijské hry, v pořadí již třetí a tentokrát má název Cesta do Arkagantu.

27.12.2004 – Konečně se začíná zaplňovat další kategorie našich stránek a tou jsou jazyky a písma. Ze začátku jsme zveřejnili Původ jazyků na Qurandu. Zároveň se připravuje komplexní popis prvního z jazyků a tím je jak jinak – Siranijština.

14.12.2004 – Cestovatelé se nyní mohou vydat do další vskutku podivné země a možná i zjistit více o tamní kultuře a společnosti. Tou zemí je Nisell.

Současně byli představeni zbylí Architekti Sairis, takže již tvoří řádnou oktávu.

13.12.2004 – Zajímá vás, proč jsme zvolili za rámeček právě ornament proplétaných čar? Není to náhoda. Je to totiž symbol, který má významů. Je to symbol Oka.

22.11.2004 – Historický vývoj Qurandu neurčují jenom politická uskupení, ale také jednotlivci a nebo například Řády. Důležité informace se o nich můžete dozvědět právě nyní.

21.11.2004 – Dnes byli představeni další Zřeci a to konkrétně Trojice učenců.

18.10.2004 – V oddělení Země Qurandu se objevily dvě nové země z oblasti severních království, a to konkrétně Figlyn a Meltika.

11.10.2004 – Dnes vám blíže představíme Siranijské Císařovny, vládkyně říše.

Byla také upravena mapa Siranijské Říše tak, aby byla lépe přehledná. Doufáme, že se vám bude líbit. Zároveň bylo také upraveno pojednání o hře Klany.

25.9.2004 – Někteří znalí tohoto světa by řekli, že se v současnosti nacházíme ve věku hrdinů, další by řekli, že tomu tak rozhodně není. Pravdou však je, že hrdinové konají slavné skutky a jsou pěšáky v rukou bohů. Proto i jim zde patří své místo: více o nich se můžete dozvědět zde.

Není však doposud jisté, zda se již některému z hrdinů podařilo vstoupit až do samého nitra Lesního sálu. Nikdo o něm zatím žádné bližší informace pro Sirgonský archív nepřinesl.

24.9.2004 – Dnes byly z původních stránek o Klanech přesunuty na tyto nové stránky hlášky a záznam hry. Pokud se chcete pobavit či získat přehledné informace o příběhu, který se ve světě Klanů odehrál, směle vstupte.

19.9.2004 – Naše knihovna je stále doplňována. Poslední akvizice se týkají pojednání o jedné z nejvzdálenějších a přitom nejpodivuhodnějších zemí na tváři Qurandu – o ostrovním království Argolin. Spolu se svitkem obsahujícím zprávu od našich cestovatelů k nám dorazila i exkluzivní mapa tohoto hornatého souostroví.

17.9.2004 – Do oddílu “Jak hrát?” jsme přidali přehledný souhrn různých hráčských typů podle Aarona Allstona. Lehce nadsazené hráčské typy mohou stejně pobavit jako poučit a leckdo se mezi nimi může i najít.

16.9.2004 – Nyní se můžete podívat, co se říká o mocném Adamantovi, který vládne stejnojmenné zemi na severu Siranie.

14.9.2004 – Pro lepší orientaci a přehlednost bylo nepatrně přeskupeno hlavní menu. Další změna ovšem již není nepatrná, protože byly uveřejněny články Strach a Chyby vypravěče v oddílu Jak hrát. Doufáme, že vám pomohou zvětšit zábavu a prožitek ze hry. Dále na stránky přibyly první informace o magii v tomto světě. Jako první to je krátký úvod O magii a stručné přiblížení k Magii ras.

9.9.2004 – Pro lepší orientaci jsme umístili do sekce O říši krátký shrnující úvod.

5.9.2004 – Dnes vám přinášíme pokračování příběhu Poledne světa, konkrétně druhý díl s názvem Stínový Arkagas. Pomalu se ukazuje, že vše je mnohem složitější, nebezpečnější, ale hlavně, že současné činy budou mít velký vliv na budoucnost možná i celé Siranijské Říše. 

4.9.2004 – Složité geografické a politické vztahy Qurandu se nutně odrazily i v ekonomii a Siranijská říše jako jedna z křižovatek světa je toho důkazem. Na jejím území se do současnosti může platit mnoha mincemi, o nichž se více můžete dozvědět zde.

3.9.2004 – Své dotazy a připomínky od této chvíle můžete také směřovat na nové diskuzní fórum Siranie na webu www.svetjinak.net. Také tam se vám budeme snažit odpovědět a reagovat na konstruktivní připomínky.

31.8.2004 – Hybateli světa nemusí být pouze zjevné či nezjevné síly a bohové, ale mnohé další bytosti. Mezi ně také patří Zřeci. Pokud chcete zjistit, kdo se pod tímto označením skrývá, máte nyní možnost pod záložkou Qurand.

24.8.2004 – U pojednání o dryádách přibyl popis Pralesních dryád.

17.8.2004Urulóka je vedle Qurandu dalším světem, do kterého může ze své vůle znalý mudrc či nechtěně neznalý cestovatel vkročit. Má své principy a své uzly. Mezi ně patří i Citadely a první z nich, kterou vám dnes představujeme, je Arka.

8.8.2004 – Pokud se chcete dozvědět, co se v nedávné době událo v Siranii z pohledu družiny, máte možnost v kategorii Siranie – vyprávění. Byl zvěřejněn první díl Poledne světa – Příchod dítěte. Události sice nabraly nečekané obrátky a odehrálo se jich od tohoto dílu již opět velké množství, ale jejich sepsání chvíli trvá a proto budou další pokračování uváděna podle toho.

5.7.2004 – Dnes na rozcestníku přibyla další kategorie Jak hrát? Je určena jak pro hráče, tak především pro Vypravěče, a má jim pomoci učinit hru co nejzábavnější a nejpoutavější. Postupně se v ní budou objevovat další kapitoly. Dnes byly uvedeny první tři – Vedení hry, Duše starých dob a Použití kostek v RPG. Položka Novinky se přesunula pod záložku orientace, stále se však načte jako první.

19.6.2004 – Dnes byly blíže představeny hráčské postavy Siranijského dobrodružství.

18.6.2004 – Pod záložkou Bohové se zrodili Nezrození.

16.6.2004 – Na Urulóce byly představeny Sály a také uvedeny bližší informace o prvním z nich, Měsíčním sálu.

15.6.2004 – Vypravte se do další slupky Qurandu – Urulóky.

13.6.2004 – Byli představeni autoři a hráči.

11.5.2004 – Pod záložkou Qurand přibyl odkaz na Geografii Qurandu.

29.4.2004 – Na mapě Siranijské říše přibyl odkaz na Gandharskou říši, stejně tak se objevil i v textové verzi, podívat se na něj můžete zde. Zároveň přibylo i pojednání o Maghavanech a Zilathech. Pod kategorií Orientace byla také zprovozněna stránka s odkazy na zajímavé internetové stránky.

19.4.2004 – Byl zprovozněn odkaz na ostrovy Vaktar a Mantrin. Zároveň byla spuštěna Kniha návštěv, ve které nám můžete zanechat své připomínky či náměty.

16.4.2004 – Pod záložkou Bohové přibyl odkaz na Andaly, Pečeti Pěti Prvků.

15.4.2004 – Pod záložkou Qurand byla přidána Legenda o Qurandu slepého barda Alkenara. Pro jednoduchost byly u některých jmen ve Věcích Qurandu přidány odkazy na vysvětlující pasáže v Legendě. Byl také objasněn původ Azharů pod záložkou Bohové.

14.4.2004 – Přidáno pojednání o kosmologii a Věcích Qurandu pod záložkou Qurand. Pod samotnou záložkou Qurand bude zveřejněna legenda o Qurandu, ve které je historie zaznamenána poněkud odlišně a také jsou vysvětleny některé pojmy.

28.3.2004 – Spuštěna nová verze stránek o Siranii a Klanech. Oba světy byly spojeny dohromady a informace byly uspořádány do přehlednější podoby a budou postupně přidávány pod jednotlivé odkazy.

21.1.2004 – Zprovozněna část o naší hře.

1.2.2003 – Objevuje se pojednání o Arkagantu a jeho obyvatelích.

4.5.2002 – Rozzářil se odkaz na maghavany, v Sairis byli představeni Architekti.

6.2.2002 – Nyní si můžete přečíst o Gandharské říši a o městě Siru.

20.12.2001 – Zprovozněno komplexní pojednání o dryádách.

10.12.2001 – Zpřístupněno krátké pojednání o Pohraniční pevnosti.

28.11.2001 – Celá sekce o Sirgonu a o siranijském státním zřízení doplněna.

22.11.2001 – Přidáno pojednání o elfech v Siranii a ve světě obecně.

31.10.2001 – Odkazy o  a Archaicích uvedeny do provozu.

24.10.2001 – Zprovozněny odkazy pošta, celá mapa a Sairis.

22.10.2001 – Zprovozněny stránky o Siranii.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon