Zpět na galerii

Třetí Strana má jen jeden obraz. Je jím výjev zevnitř z kupole Chrámu na Arce. Chrám se zvenku jeví jako Vejce, ale zevnitř je jeho kupole obrazem nebeského Horologia. Řád planet, souhvězdí, obratníků, šířek a délek je promítnut na kupoli, podle níž se řídí nebeská klenba nad ní a klenby lidských lebek pod ní.

Lid zpívá, tančí a veselí se kolem posvátného Ohně, je to místo života a řeči těla i jazyka. Arkinové pijí medovinu a pějí medové písně. Med je jiná podoba slunce, písně, ohně, zlata. I v samotném Chrámu je ale vždy spolupřítomna pávooká paní Noc. Nahlíží dovnitř kruhovým otvorem vprostřed klenby, kudy odchází dým z Ohně. Z tohoto místa, kterým odchází odumřelý zbytek Ohně mimo svět lidí hledí dovnitř opět ona černá zásvětní panenka.

Veškerý svět ve vší své pestrosti se odehrává v prostoru mezi černou panenkou a zlatým zdrojem svitu. Svit obvykle přichází svrchu a Tma ze stran a zespodu, ale za nocí je pořádek převrácený – zdrojem Svitu je Oheň dole a Noc číhá v kouřovém otvoru nahoře. Cauda pavonis, paví chvost, je pak duhovým prostorem všech barev mezi zlatou a černou, zde rozepjatý mezi Ohněm a Zatměním uprostřed kupole.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon