Vezanci / Vezanim

Mapa rozšíření rasy Vezanců: Garion, Havdaur, Xalgon, Meltika, království či říše ležící víceméně v souvislé ploše vprostřed známého světa.

Obyvatelé Starého Vezanu odvozovali svůj původ přímo z rukou Jediného Boha, Baotha, který stvořil prvního z nich z prachu a hlíny, jíž vštípil hlad a chtíč a vůli, takže obživla a začala se množit a krmit se zvířaty a rostlinami. Vezanci sami sebe považovali za vyvolený národ, který je stvořen k jedinečnému údělu, totiž poslouchat vůli Baotha a jeho archandělů, Zilathů.

Vezanci jsou toho názoru, že duše neexistuje a že životní princip je obsažený v krvi a je to skutečně tak, že krev vezanských národů má větší potenci, než krev ostatních bytostí – posiluje, léčí, ovlivňuje vědomí.

Společnými vlastnostmi Vezanců jsou snědá pleť („barva hlíny z níž byli stvořeni“), černé vlasy a oči, jinak průměrná lidská výška i dožití. Vezancům je také vlastní velmi čilá a tvořivá mysl, aktivita a podnikavost. Někteří z nejslavnějších vynálezců a inovátorů pocházejí z vezanské rasy, stejně jako státníci a řečníci. Hbitý jazyk a obratná argumentace, přesvědčivost projevu a charisma je mnohým Vezancům vlastní. Vezanci jsou přesvědčeni, že lidská povaha je založená na chtíči a hladu (ať už fyzickém, nebo po poznání), a právě proto, že jejich společnosti s tím počítají, tak jsou na to nakonec připraveny a fungují v mnohém velmi dobře. Vezanci si umí užívat života velmi unikátním a pestrým způsobem, jakého upjatí Arkinové, šetrní Elfové nebo prostí Dornové nejsou schopni.

Známé národy rasy Vezanců:

Xalgonci: Obyvatelstvo Xalgonu je velmi rozmanité a vezanská rasa tvoří jen jednu složku populace. Oproti ostatním místům se v Xalgonu udržely některé starobylé mocné rody, které počítají svůj původ až k Baothovu Prvnímu člověku. Typické odění: černá barva, velké klobouky mnoha tvarů, zvláště špičaté, nabírané rukávy, dlouhé pláště.

Garioňané: Garion je místem velkého smíšení a třebaže vezanská krev tvoří základní příměs Garionské populace, již dávno se spojila s dalšími vlivy, hlavně Seveřany (rasa Dornů), ale poněkud i s Elfy a Saify. Výsledkem je národ, který je i svou geografickou polohou i svou výbavou nejblíže jakémusi ‚obecnému člověku‘ s přirozenou variací barvy pleti od bledé, přes nažloutlou až po tmavě hnědou a s poměrně volnou variací barev vlasů a očí, stejně jako tělesné výšky od 170 po 190 u mužů a o 15 cm méně u žen a s dožitím, které se pohybuje mezi 60-80 lety. Až na vzácné výjimky tedy krev Garioňanů například již nemá ony vzácné vlastnosti původních Vezanců.

Havdauřané: Obyvatelé Havdauru jsou zvláštní kombinací elfí a vezanské krve téměř bez dalších příměsí. Dožívají se trochu delšího věku, než průměrní lidé, mají vyšší talent k magii a jejich krev má v sobě trochu oné vezanské speciálnosti. Jejich hlavní specialitou ale je kulturně zavedená zásvětní nemrtvá existence.

Meltikové: Tajemný národ, skrytý za maskami, o němž se mnoho neví, kromě toho, že také odvozuje svůj původ ze Starého Vezanu.