Vezanci / Vezanim

Mapa rozšíření rasy Vezanců: Garion, Havdaur, Xalgon, Meltika, království či říše ležící víceméně v souvislé ploše vprostřed známého světa.

Obyvatelé Starého Vezanu odvozovali svůj původ přímo z rukou Jediného Boha, Baotha, který stvořil prvního z nich z prachu a hlíny, jíž vštípil hlad a chtíč a vůli, takže obživla a začala se množit a krmit se zvířaty a rostlinami. Vezanci sami sebe považovali za vyvolený národ, který je stvořen k jedinečnému údělu, totiž poslouchat vůli Baotha a jeho archandělů, Zilathů.

Vezanci jsou toho názoru, že duše neexistuje a že životní princip je obsažený v krvi a je to skutečně tak, že krev vezanských národů má větší potenci, než krev ostatních bytostí – posiluje, léčí, ovlivňuje vědomí.

Společnými vlastnostmi Vezanců jsou snědá pleť („barva hlíny z níž byli stvořeni“), černé vlasy a oči, jinak průměrná lidská výška i dožití. Vezancům je také vlastní velmi čilá a tvořivá mysl, aktivita a podnikavost. Někteří z nejslavnějších vynálezců a inovátorů pocházejí z vezanské rasy, stejně jako státníci a řečníci. Hbitý jazyk a obratná argumentace, přesvědčivost projevu a charisma je mnohým Vezancům vlastní. Vezanci jsou přesvědčeni, že lidská povaha je založená na chtíči a hladu (ať už fyzickém, nebo po poznání), a právě proto, že jejich společnosti s tím počítají, tak jsou na to nakonec připraveny a fungují v mnohém velmi dobře. Vezanci si umí užívat života velmi unikátním a pestrým způsobem, jakého upjatí Arkinové, šetrní Elfové nebo prostí Dornové nejsou schopni.

Známé národy rasy Vezanců:

Xalgonci: Obyvatelstvo Xalgonu je velmi rozmanité a vezanská rasa tvoří jen jednu složku populace. Oproti ostatním místům se v Xalgonu udržely některé starobylé mocné rody, které počítají svůj původ až k Baothovu Prvnímu člověku. Typické odění: černá barva, velké klobouky mnoha tvarů, zvláště špičaté, nabírané rukávy, dlouhé pláště.

Garioňané: Garion je místem velkého smíšení a třebaže vezanská krev tvoří základní příměs Garionské populace, již dávno se spojila s dalšími vlivy, hlavně Seveřany (rasa Dornů), ale poněkud i s Elfy a Saify. Výsledkem je národ, který je i svou geografickou polohou i svou výbavou nejblíže jakémusi ‚obecnému člověku‘ s přirozenou variací barvy pleti od bledé, přes nažloutlou až po tmavě hnědou a s poměrně volnou variací barev vlasů a očí, stejně jako tělesné výšky od 170 po 190 u mužů a o 15 cm méně u žen a s dožitím, které se pohybuje mezi 60-80 lety. Až na vzácné výjimky tedy krev Garioňanů například již nemá ony vzácné vlastnosti původních Vezanců.

Havdauřané: Obyvatelé Havdauru jsou zvláštní kombinací elfí a vezanské krve téměř bez dalších příměsí. Dožívají se trochu delšího věku, než průměrní lidé, mají vyšší talent k magii a jejich krev má v sobě trochu oné vezanské speciálnosti. Jejich hlavní specialitou ale je kulturně zavedená zásvětní nemrtvá existence.

Meltikové: Tajemný národ, skrytý za maskami, o němž se mnoho neví, kromě toho, že také odvozuje svůj původ ze Starého Vezanu.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon