Sirgon

Hlavní město říše. Je městem širokých tříd, velkorysých stavebních plánů, úpravných sadů a hájů. Je městem obřích paláců, mnohasloupých chrámů a běloskvoucího kamene. Jeho široké čisté ulice jsou dlážděny dokonale rovnými mozaikami, osázeny alejemi stromů a na jeho náměstích se mezi kašnami a umělými vodopády vypínají k nebi vítězné sloupy císařské armády. 
Kromě nich jsou náměstí navštěvována hejny ptáků. Přístavní místa obléhají stovky racků, dál od vody holubi a vrabčáci. Stejně jako ptáci se shromažďují na náměstích lidé. Nepřicházejí kvůli jídlu a zábavě, ale kvůli politice. Zdobená řečniště obklopená vysokým sloupořadím jsou centry mocenského života. 

Zde mohou lidé hlasovat o svých zástupcích, zde si na ně mohou stěžovat a zde je mohou odvolávat. Tvrdé rétorické boje mezi kandidáty jsou denním chlebem lidu, který v zápalu hlasovacího boje zapomíná na své těžkosti.
V Sirgonu sídlí centrální vláda, nejvyšší soud, velitelství armády a mnohé další základní pilíře moci siranijského císařství. Jejich skvostné paláce a sídla směle konkurují k nebi vypjatým svatostánkům bohů.

Architektura města je i při své mohutnosti jednoduchá a ladná. Základním prvkem je štíhlý sloup, jejichž nespočetné řady drží střechy chrámů i paláců, podpírají akvadukty a lemují řečniště. Jejich patky jsou stylizovanými kořeny a hlavice koruny stromů, takže má člověk pocit, jako kdyby se pohyboval v bělostném lese.
Směrem od zdobného centra města se rozbíhají široké boulevardy lemované výstavními činžáky jako loukotě kola. Všechny domy jsou z bílého mramoru, střechy z modravého kovu.

Město se tedy skládá ze čtyř čtvrtí:
Vládní – paláce a chrámy, domy aristokracie
Měšťanstká – činžovní domy
Přístavní – čtvrť protkaná kanály, cestuje se na loďkách, přístav samotný je I přes siranijsou čistot-nost dosti špinavé místo a též dost nebezpečné. Sairis je největším přístavem jižního oceánu a tak zde probíhají mnohé obchodní transakce, z nichž nejsou mnohé vůbec poctivé…
Opuštěná – oblast domů vně města, tyto kamenné domy jsou téměř stejně vznosné, jako v měšťanské čtvrti, ale jsou již opuštěné a chátrají. Jsou mlčenlivými svědky toho, že říše bývala před věky lidnatější. Vláda se stará o to, aby domy nespadly, ale nesouhlasí s nastěhováním nesiranijského obyvatelstva…

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon