Sairis

Sairis

Město mágů a magie je vybudováno na bělostné skále ze siranijského mramoru a s okolním malebným světem je spojeno čtyřmi čarovnými mosty klenoucími se přes propast, které vedou do čtyř městských bran. Město je obkrouženo vysokými hradbami a samo se sestává ze stovek a tisíců věží, věžiček a vížek pospojovaných můstky, loubími a tunely. Věže a zámky různých rozměrů se pnou k hvězdnatému nebi a září do okolí svým jasem.

Centrální a nejvyšší je Věž Světla, ale ta nedominuje městu sama – na jih od ní ční Pětivěží, zasvěcené magii pěti prvků a jiné další. Město je těsně opásáno hradbami a je téměř stejně rozsáhlé co do výšky i co do šířky. Město je prolezlé magií skrz naskrz, neboť zde je její moc největší. Mají zde sídlo všechny hlavní magické školy a i různé obskurní sekty a odvětví.

Sairis je postaveno nejen umem stavitelským, ale i magií a v jeho zdech jsou uloženy nekonečné pletence zaklínadel, ochranných kouzel a požehnání. Jeho nejvlastnější specialitou je ale vlastní život a citlivost města jako takového. Jeho vládci – zvaní Architekti – jsou totiž mocnými čaroději a svou mocí nechávají procházet město neustálými proměnami, neboť se stále snaží přiblížit nezpodobitelnému ideálu Města, který nahlíží svým probuzeným vědomím.

Sairis je v rámci Siranie samostatným městským státem a tím také bylo už v těch dobách, kdy Říše vznikala. Páni a ochránci města jsou Architekti, jichž je osm a z nichž každý má na starosti jinou funkci. Město požívá statutu neutrální mocnosti – nejen proto, že se nikdo neodváží něco podniknout proti čarovným silám tohoto města, ale též proto, že bez jeho tradované moudrosti a bez jeho škol by svět upadl v barbarství.