Saifové / Saifim

Prostorové rozšíření rasy Saifů: Oblast Jižních království

Nepříliš prostorově rozptýlená rasa, kterou nalezneme v Jižních královstvích (mezi vnitrozemským mořem Sgallen a oceánem Kira Samudran). Saifové jsou v základních rysech podobní lidem, s dvěma hlavními rozdíly, zaprvé jejich kůže má žlutozlatou barvu a je velmi tuhá a odolná, aniž by však ztratila dojem hladkosti. Teprve při doteku je možné pocítit, že postrádá vlhkost a nemá poddajnost lidské kůže.

Saifská kůže neumožňuje pocení a odpařování vlhkosti a těla saifů tak regulují teplotu jinak. Na hlavě mají hustou hřívu dreadů, které jsou ve skutečnosti součástí těla, uvnitř jednotlivých dreadů jsou skryté chapadlovité výběžky, v nichž má saifské tělo uloženou vodu a odkud se také může postupně odpařovat. Jedině ‚vlasy‘ Saifů tedy bývají ‚spocené‘. Saifové díky této zásobárně vody vydrží podstatně déle bez vody a v horku, než ostatní rasy. Kromě porostu na dreadech pak už nemají na těle žádné ochlupení ani na tváři vousy (výjimku tvoří řasy a obočí).

Saifská dívka z přístavního města Qartu.

Saifové mají všeobecně delší vytrvalost, než ostatní rasy, zvláště v běhu a v chůzi. Dožívají se také delšího věku, až 150 let. Zato jejich plodnost je poměrně nízká a každé dítě je podle jejich slov ‚vymodlené‘. Dívky mají dlouhé mládí, během kterého jsou neplodné a je s nimi zacházeno jako s chlapci, pak mají krátké období plodnosti, před jehož zahájením se překotně řeší sňatky, intrikuje se, a perou se o ně nápadníci, z nichž si dívka několik vybere. Saifové praktikují polyandrii, protože se nemohou spolehnout na plodnost pouze jednoho muže v onom vzácném období, kdy ženy mohou počít. Děti pak mají kolektivní otcovství.

Díky tvrdosti jejich kůže na Saify zbraně mají celkově menší účinnost a používají je hlavně při boji s ne-saify. Při válkách mezi sebou vojska řeší konflikt hromadným zápasem, kdy vítěz vždy sváže přemoženého a pak postupuje k dalšímu zápasovému duelu. Mnohdy se také lokální války zvrhnou v primárně magické konflikty. Saifové mají skvělý talent na sluneční magii a velmi dobré dispozice též k manové a elementální magii. Ve všech případech jsou pak trénováni primárně k magickým duelům, jejichž cílem je protivníka elegantně přemoci a magicky svázat, tedy obdobu praxe z tělesného zápasu.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon