O magii

Těžko říct co je a co není magie. Z hlediska mnoha znalých a moudrých existuje jen jedno jediné velké kontinuum světa, který je celý stejně „magický“ i stejně „přirozený“ a nikde není možno vést dělící čáru, protože stejná magická energie dává vzrůst zrnu v hlíně, dává vyjít slunci, dává tryskat pramenu, dává utonout lodi, a stejná magická energie dává lidem zešílet, dává je osvítit, dává náhlou smrt i nesmrtelnost, dává se vracet duchům mrtvých, dává zrod démonům a dává znakům poutat bytosti.

Přesto, z čistě praktického hlediska, je třeba, abychom vymezili magii od nemagie, i kdyby to bylo nepřesné a vlastně protismyslné. Magii každodenní a „obyčejnou“ nazveme nemagií a magii výjimečnou a „neobyčejnou“ nazveme magií. Rozhodneme se tedy, že zrození a smrt živé bytosti není magií (ačkoliv jí je), že bouřka není magií, že řád nebeských těles není magií, že lidská řeč prostého každodeního styku není magií, že lidské zvyky a obyčeje pro obyčejný den nejsou magií, vítězství v boji není magií atd.

Naopak magií nazveme nauky, s jejichž pomocí jsou používány a probouzeny k životu určité přírodní síly. Jediný rozumný způsob, jak magii blíž určit, je jednoduše enumerovat všechny různé školy magie, které jsou světu alespoň trochu známé.

Jsou tři různé způsoby, jak se pokusit magii zachytit: Spočíst různé magické nauky přináležející k rozličným národům a rasám „rasová magie“, spočíst nauky, které se vážou k různým energiím nebo prostředkům, které magie používá, tedy „energetické magie“ a spočíst nauky, které se nějakým způsobem kulturně etablovaly v podobě ucelených škol – „řádová magie“.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon