Maghavani

Maghavani jsou počítáni mezi bohy, neboť mají všechny vlastnosti, které jsou považovány za božské – jsou nesmrtelní, znají rubovou tvář světa, vidí minulost a budoucnost vnitřním zrakem, čtou v řádcích osudu a splétají ho a mají moc a moudrost rovnou neviditelným mocnostem. Navíc neexistuje nikdo, kdo by dokázal Maghavana porazit a zabít, aby sám nepodlehl smrti. Proto není na světě Maghavana, který by byl kdy poražen a jeho sok stál nad ním.

Maghavani vznikli v dalekém Věku Azharianů jako plod nejhlubších nauk a nejvyššího umění. Dílo tvůrců však bylo větší, než kdo očekával a děti přerostly své rodiče a oni jim již neporozuměli. Maghavani popřeli svůj původní účel a vydali se svou vlastní cestou.

Jak se stane Maghavan sám sebou? Nikdo nezná skryté mystérium, jen tiché pověsti šeptají popletené dohady. Jisté je jen to, že okamžik zrodu přichází při Zkoušce, které předchází studium zdéli mnoha desetiletí plných odříkání a nejvyšší práce, neboť se jedná o studium všech nauk v takovém složení, o němž dávní zakladatelé a neustálí zdokonalovatelé usoudili, že vede jako nit v temnotě k cíli. Učeň poznává tajemství přírody, hmoty, vesmíru, kultury, boje, vznikání a zanikání, tajemství vlastní mysli a při závěrečné Zkoušce poznává své dosavadní lidství jako směšné stádium housenky, které bez Maghavanství, které se k němu má jako motýl, nemá smysl. Dosahuje cíle a jeho mysl se navždy odvrací od cest smrtelných i nesmrtelných a nastupuje Pouť.

Občas však někdo moudrý poznamená, že jsou zkazky o původu a moci Maghavanů nafouklé lidovou povídavostí a že takovou moc a moudrost nemají, protože, kdyby tomu tak bylo, ve světě by dávno zanikly všechny sváry pod jejich osvíceným vedením a s garancí jejich moci. Někdo ještě moudřejší však prvního mudrce často pak obviní z neznalosti historie.

Odění a vzhled Maghavanů zůstává po všechny věky týž: Existují tři větve Řádu zvané Aiurnant, Kirlanant a Gandharnant. Všichni mají společný znak, pravý odznak maghavanství – malý démant vsazený nad kořenem nosu. Dále je háv a výzbroj každé z větví lehce odlišný – podle dávných tradic jsou bedlivě zvoleny barvy a ornamentalika, každý detail odění odpovídá tradici.

Většina Maghavanů na Qurandu pobývá v Gandhaře – v této zemi má každá obec v čele jednoho Maghavana, který má úlohu tichého rádce a stále přítomného arbitra všeho dění. Mimo hranice Říše Východu jich pobývá jen malé množství – většina v Sairis, jen málo v Garionu, Sirgonu a Alpasthanaře.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon