Lesní sál

V jádru a podstatě lesa je skryt lesní sál. Obyčejný les je jeho nejzjevnější manifestací. Les sám je vlastně již vůní i předsálím tohoto sálu. Co v obyčejném lese leží jen jako skrytá potence, to se v sálu stává naplněností. Neprochází, narozdíl od měsíčního, periodickou proměnou síly, ale jeho moc se liší v závislosti na tom, kdo doň vstupuje, neboť sál má tendenci reflektovat nitro poutníka. Kdo v sobě nosí běsy, setká se s nebezpečím, kdo má v nitru mír, nalezne odpočinek a krásu. Přestože nesílí a neslábne, přesto se proměňuje a to tak výrazně, že lze mluvit o čtyřech sálech: Sál Jarní, Letní, Podzimní a Zimní.

Vůně – vůně lesního sálu je vůní lesa. Kdo zůstává fascinován barvami a tvary, komu přinese vůně medu a tlejícího listí nostalgii, ten pocítil vůni sálu.

Předsálí – předsálí, ač nezmění tvář lesa, změní její povahu. Cestovatel náhle zjišťuje, že kameny, které teď vidí, již někdy předtím musel vidět, že kmeny, na které usedal, již kdysi spatřil, snad ve snu. Pohybuje se ve světě vlastní paměti, neboť je povaha okolí již tak hebká a jemná, že přijímá jeho projekce. Nic člověka netlačí, aby považoval určitý kámen za nový. V předsálí také bývají nepříjemné pasti. Neviděné bažiny, otrávené pramínky, blouznivé páry a narkotické plody.

Práh – na prahu cestovatel ucítí nebezpečí, neboť již okolí nerespektuje jeho paměť. Nepřiřazuje jevům lesním jevy lesní, ale jevům jakýmkoliv jevy jakékoliv. V kůře stromů vidí tváře, v kamenech skrčené skřety, ve větru hlasy a v přátelích mrtvé příbuzné. Spolu s tím přináší uvědomění relativity našeho náhledu na skutečnost a pochybu, zdali les právě teď neukazuje skutečnou realitu a s tím přichází úlek. Samotný práh je ale skalnatý pás, skrz nějž vede jeskyně. Za touto jeskyní je již samotný sál a kdo jí neprojde, nedosáhne jej. Říká se jí Čarodějova síň, neboť v jejích hlubinách prý spí v křišťálové rakvi prastarý mág, který sní věčný sen, z nějž se nemůže probudit. Jeho mysl je tak mocná, že vytváří představy skutečnější než prostá skutečnost a právě jim je poutník vystaven. Jen skutečný hrdina projde touto jeskyní se ctí a živ.

Hlubší roviny sálu, než je Práh nebyly dosud prozkoumány a snad jen drúvidé mohou v náznacích vyprávět o skutečných tajemstvích, které v sobě skrývá Les.

Runy – Lesní runy jsou nazývány radixy. Narozdíl od run jiných rodů jsou živé a rostou od semínka do plnosti svého růstu. Jejich uživatelé musí o lesní runy pečovat a zalévat je. Opečovávaná runa roste do síly i krásy a říká se, že jednoho dne rozkvete…

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon