Klany – Záznam

XIII. hra (hlášky)

 • Postavy se rozhodují pokusit se nalézt vchod do Jezerního sálu skrze arcké Studny.
 • Pokus vrtat do prvních dveří je neúspěšný; vrták je kratší než jaká je tloušťka dveří.
 • První nalezené dveře vedou do jakéhosi pěkného lesa. Riva si na památku bere kytičku.
 • Druhé dveře vedou do Měsíčního sálu. Jejich otevřením se vliv Měsíčního sálu dostává do Studny.
 • Postavy vidí bazének s lekníny, který by možná mohl být vstupem do Jezerního sálu.
 • Chodba se po několika otřesech začíná hroutit, skupinka běží zpět do nitra Studny. Chodba Studny se však záhy rozpadá a kolkolem se rozlévá Měsíční sál. Ghar a Ivain jsou na tomto místě poprvé.
 • Vedení se ujímá Askra. Než však stačí skupinka dojít k něčemu, co by mohlo být vchodem do Jezerního sálu, zastavuje ji příchod Medúzy.
 • Ta se obrací na Askru a ptá se na její rozhodnutí. Dále se vyptává co tu postavy pohledávají. Ví o Hvězdě. Domýšlí si, co družina hledá. Propuštění skupiny podmiňuje složením přísahy, kterou se všechny postavy zaváží zajistit, aby se Hvězda, ať již je to cokoli, jednou třetinou své síly účastnila i v Měsíčním sále.
 • Vathila nabízí obětovat svůj život Měsíčnímu sálu výměnou za propuštění celé skupiny bez přísahy. Šokující návrh je povšechně odsouzen, Khóruinem kategoricky odmítnuta možnost obětování kohokoli v takovéto situaci.
 • Skupinka je zmítána diskuzí a rozhodováním. Možnosti jsou Medúzou zúženy na dvě: každý bude buď přísahat, nebo zemře.
 • Taihun a Saimun odmítají složit přísahu. Umírají. Zbytek družiny je propuštěn.

XIV. hra (hlášky)

 • Skupina nachází kruhový otvor v podlaze, ve kterém se přelévá stříbřitá tekutina a který má být podle všeho vchodem do Jezerního sálu.
 • Ivain skáče do stříbřité tekutiny a potápí se dolů. Zjišťuje, že se tvarem jedná o obezděnou studnu. Khóruin následně provede také průzkum a nic dalšího nezjišťuje.
 • Posléze přijde skupina na to, že pohroužením se do obrazu odražejícího se na hladině se obraz začne měnit a tímto způsobem se zanedlouho ocitne na břehu jakéhosi jezera.
 • Skupina se vydá kupředu. Všichni kromě Ivaina se začínají čím dál více nořit do bahna.
 • Alphia registruje jakousi kouli, připomínající Měsíc, která s postupem družiny stoupá.
 • Skupina pokračuje, postupně přejde z bahna do jezera. Míří převážně ke stoupající kouli.
 • Hrdinové jsou zavaleni obrovskou vlnou vody. Probouzejí se na podobném místě, ze kterého vyrazili.
 • Khóruin s Askrou jdou prozkoumat nedaleký zdroj magické energie.
 • Ke zbytku skupiny přibíhá kůň. Prohlíží si skupinu a pak odbíhá do mlhy.
 • Ivain jej následuje, ostatní se mu snaží zabránit, ale neúspěšně.
 • Ivain se po chvíli vrací; kůň jej zkusil zastrašit, pak naslouchal Ivainově hudbě a nakonec utekl.
 • Skupina se vydá prozkoumat chatrč na kůlech, kterou našli Askra a Khóruin. V chatrči žije Molchi, obyvatelka Jezerního sálu. Vřele přivítá hrdiny, nastane vzájemné vyprávění.
 • Khóruin, Ghar a Alphia, jako ti nejvytrvalejší, vyrážejí hledat Perlu, jezerní Runu, která má umožnit cílený pohyb Jezerním sálem.
 • Nacházejí Perlu, vybojují ji, Khóruin ji použije-pozře. Ghar přijde o boty.
 • Skupina se vrací k Molchi a již kompletní vyráží do centra Jezerního sálu.
 • Prochází skrze bariéru a nebezpečný labyrint. Doráží do středu Jezerního sálu.
 • Zde nalézají Hvězdu a jejího průvodce ze Slunečního sálu, Haliarda.
 • Přijde vládce Jezerního sálu, Palliur. Skupina mu po krátké debatě prozradí své vědomosti o existenci Hagiova dvojníka. Palliur na dálku promluví s Hagiem a teleportuje jej do místnosti.
 • Palliur je přesvědčen, že tento Hagias je pravý.
 • Hrdinové se Hagiovi se vším svěřují.

XV. hra (hlášky)

 • Hrdinové se vydávají s Hagiem do Arky. Na Arce proběhne sezení v Hagiově místnosti s Gharem starším.
 • Hagias odchází do Tunelů pod Arkou.
 • Ghar, Ghar a Haliard se vydávají do arcké kovárny zkoumat Hvězdu.
 • Proběhne oznámení úmrtí soudružiníků. Nastane noc.
 • Gharův pes Anila umírá žalem. Ghar jej odnáší na poslední společnou cestu do ohně Aderánu. Na chvilku spatří Tilukasova pohřešovaného psa.
 • Ráno je vyvoláno Slunce. V kovárně probíhá neúspěšné zkoumání Hvězdy.
 • Khóruin, Vathila a Riva se vydávají do Jezerního sálu skrze arcké jezero. Po cestě upoutá jejich pozornost zdroj energie, rostlina, u které nacházejí Chardana, vracejí se s ním do Arky.
 • Askra je přítomna drúvidskému obřadu hledání Saimúnovy duše a zasazení jeho stromu. Obřad proběhne úspěšně.
 • Alphia se u Hiranya učí aderánové Runě.
 • Ivain se vydává s Poutníky do hospody U Tří lišek, potkává Ulada.
 • Všichni se scházejí na Arce, vrací se armáda vyslaná do Lerny, vrací se Hagias.
 • Hagias zamíří do kovárny. V kovárně se sejdou Hagias, 2xGhar, Haliard, Khóruin, Askra.
 • Ghar mizí, Hagias jde po Hvězdě. Khóruin po daricku mizí, utíká pro Palliura.
 • Ostatní v kovárně se snaží zadržet Hagia, aby neupláchl se Hvězdou. Jakž-takž se daří.
 • Khóruin je naposledy spatřen, jak skáče do studny.
 • Hagias se Hvězdou proráží střechu kovárny, snaží se uletět; započne boj s Jitrocelem, který se také vznese.
 • V rozhodující chvíli se objevuje Palliur se svým jezdectvem. Sráží Hagia na zem 15 tunami vody.
 • Palliur usoudí, že toto není pravý Hagias. “Tenhle se mi nelíbí. Zabijeme ho.”
 • Hagias je obklíčen kruhem koní. Pokouší se otevřít svítící bránu kamsi. Evidentně hodlá uprchnout.
 • Z portálu ale vystupuje Ghar a druhý Hagias. Rozpoutá se nelidský souboj.
 • Zabijí Hagia.

XVI. hra (hlášky)

 • Příjezd posla oznamujícího pochod armády Věčného císaře směrem k Arce.
 • Hagias organizuje obranu Arky.
 • Ghar st. pobízí skupinu, aby šla hledat Kovárnu do Studní.
 • Kira předává Alphii elfí Lucernu Vidění.
 • Alphia u Rivy zkoumají vlastnosti Lucerny.
 • Khóruin se pokouší léčit Vathiliny zlomeniny runou Kamene.
 • Zdravá část skupinky se schází před kovárnou. Khóruin a Haliard si dávají cvičný souboj.
 • Ghar zavede všechny k Aderánu, vytáhne z něj rozpálený štít, ochladí jej ve vodě, předá Khóruinovi s komentářem.
 • Rozhovor s Alpiou proč nebrat Piu s sebou. Družina sestupuje do Studny. Slézá do chodby.
 • Vydává se jedním směrem, nalézá křižovatku (nahoru vpravo světlo, dolů vlevo temnota.
 • Vydávají se vpravo nahoru, potkávají dvě podivná světla, docházejí k časově “ulítlým” dveřím. Dveře jsou zajištěny kouzlem staré magie, kterou detekuje Haliard.
 • Nepodaří se je otevřít. Skupina se vrací na křižovatku, na které přibyla “neutrální” chodba.
 • Družina se vydává chodbou, kterou “přišla”.
 • Na konci chodby nachází veliké kamenné dveře. Za nimi je noční les. Alpia zůstavá, ostatní jdou k nedalekému ohni. Zde potkávají zakladatele Arky.
 • Vítají se. Khóruin vypráví legendu o založení Arky. Poté příběh o Hagiovi, králi Arky, a zároveň příběh družiny. Obojí je nadšeně přijato.
 • Skupina plná dojmu se vrací do Studen. Vydávají se na cestu, každý formuluje svou vizi Kovárny. Přicházejí na rozcestí (neutrum, světlo, nostalgie).
 • Vydávají se neutrální cestou. Přicházejí ke dveřím, Alpia rozsvěcí Lampu skrze jarní list. Vcházejí do chodby. Incident se sutí. Objevují se oči.
 • Představuje se Potomek. Dveře jsou zabouchnuty. Potomek vede skupinu do Kovárny.
 • Hrdinové nacházejí mrtvého “Kováře”.
 • Souboj s Potomkem.
 • Haliardovo zranění. Alpiino zranění. Khóruinovo zranění.
 • Haliard vrhá prokletí, Khóruin shazuje Štít a Riva na něm zapaluje Aderán.
 • Skupina je v bezpečí před Potomkem. Staví Štít do výhně Kovárny.
 • Obnovují Aderán. Přenesou se zpět na Arku. K Aderánu přichází Ghar.
 • Zmínka o možném spojenectví s Měsíčním sálem.

XVII. hra

 • Ghar ml. v noci dokončuje dar pro Vathilu a spolu s její rodinou zjišťují, že Vathila zmizela ze svého lůžka.
 • Výprava se vrací ze Studní. Dozvídá se o Vathilině zmizení.
 • Hagias nachází na Vathilině lůžku stříbrný prsten, prohlásí, že zmizela do Měsíčního sálu, a odchází z Arky.
 • Ivain se vydává na vlastní pěst do Studní hledat Měsíční sál a v něm chce najít Vathilu.
 • Ivain nachází ve Studních nejprve postavy v kožešinách okolo ohně, posléze předsálí Měsíčního sálu, do kterého se nevydává, a potom dveře, ze kterých po otevření vychází Potomek Vládců. Ivain prchá a na útěku se míjí s Uladem, který se podle všeho pustí do souboje s Potomkem. Po dalších nesnázích se Ivain vrací na Arku skrze jakési medvědí doupě.
 • Hagias se nad ránem vrací a oznamuje, že Vathilin odchod byl dobrovolný.
 • Na Arku se stěhují osadníci z Ztracené Legie. Jedním z nich je elfí lučištník Hadéš.
 • Odpoledne druhého dne se uskutečňuje jednání s Měsíčním sálem. Objevují se obě Paní Měsíčního sálu a tři Medúzy. Jedna z Medúz je ustanovena vyslankyní Měsíčního sálu na Arce. Medúza vystupuje a ukazuje se, že to je bývalá Vathila.
 • Paní Měsíčního sálu přinášejí dary: Knihu Čar a Oko noci.
 • Uprostřed jednání z mraků přilétají tři jezdci – poslové Války. Zjevuje se Věčný Císař a vyhlašuje Arce válku.

XVIII. hra

 • Hagias shromažďuje na Arku všechny možné spojence. Jednak z Urolóky, jednak ze Sálů.
 • Skupina je vyslána aby vypátrala ztracenou vesnici pod Horou rudých oblaků a přivedla její obyvatele zpět na Arku.
 • Vathila s Askrou odcházejí do Měsíčního sálu.
 • Výprava si opatřuje koně; Ghar dostává koně z Jezerního sálu, Haliard ze Slunečního a Alphia elfího jednorožce z Kiriiných stájí.
 • Skupina přichází k věnci hor obklopujících Arku, jednorožec odvádí koně zpět na Arku.
 • Hlídky v noci zaznamenávají přítomnost jakési bytosti, ale ani ráno nic bližšího nezjišťují.
 • Dorážejí k Hoře rudých oblaků. Při výstupu se setkávají s podivným individuem, o kterém jim Hagias řekl, že bude vědět něco o ztracené vesnici.
 • Na Rivovu otázku, kdo je, odpovídá: “Azurový.”
 • Odvádí výpravu do nedalekého údolí, kde se podle něj před třiceti lety nacházela vesnice.
 • Alphia používá svou Lucernu a v záři světla mrtvého listu se objevuje kostra a pěšinka.
 • Azurový se stává Purpurovým. Vydává se po pěšince, hrdinové jej následují. Přicházejí ke dřevěným hradbám, ze kterých je přivítá salva šípů.
 • Purpurový následovaný Khóruinem se vydává ke hradbám, ignoruje šípy zabodávající se mu do těla.
 • Nastane vyjednávání. Hrdinové jsou vpuštěni do vesnice. Dozvídají se, že zdejší obyvatelé se propadli do jiného světa, ve kterém není den ani Arka. Zdejší Aderán již jen skomírá a vesnice trpí neustálými útoky démonů z veškerého okolí.
 • Výprava se rozhoduje zažehnout zde nový Aderán za pomoci Štítu a Hole a původního Hwarnijského zpěvu. Riva pomocí Hole nachází vhodné místo nedaleko na lesní mýtině.
 • Purpurový chrání cestu a mýtinu svými nadpřirozenými silami.
 • Obyvatelstvo se vydává na mýtinu. Démoni z okolí útočí. Začíná Zpěv.
 • Aderán je zažehnut. Vychází slunce. Démoni mizí. Všichni se vydávají na cestu k Arce. Haliard nese Štít s hořícím Aderánem.

XIX. hra

 • Výprava pro ztracenou vesnici doráží na Arku. Je přivedeno na tisíc z původního tisíce a půl obyvatel.
 • Na Arce se mezitím shromáždili obyvatelé dalších spřátelených Sálů: Pouštního sálu, Oblačného sálu, Slunečního sálu, Jezerního sálu, …
 • Vathila s Askrou se vrací zpět z Měsíčního sálu.
 • Část skupiny vyráží do lesa na lov, zbytek je zaměstnán na Arce.
 • Doráží Chardan vyslaný pro vesnici z kraje Planin a přivádí s sebou pět set jezdců. Představuje se Chardanova společnice Lantari Angiras Santra.
 • Vathila se stěhuje do čtvrti pro legionáře. Bydlí v domě s Hadéšem.
 • Khóruin se vrací zpět k rodině Karian Kvanari. Ghar-Jonák se naproti tomu stěhuje k Vathile.

XX. hra

 • Skupina lovců vedená Alphiou, mimo jiné i Hadeš, Askra a Tanwó jsou na dvoudenním lovu v lesích na úpatí okružních hor. Askra a Vathila se odtrhávají od skupiny a provádějí tam jakýsi rituál.
 • Ivain se mezitím seznamuje s bardem-legionářem Trigormem a navečer spolu vyrážejí do Dariky na tah. Ivain zkouší svou runu Hlasu, která způsobí v kombinaci s jeho čarovnou loutnou a druidím vínkem v jedné krčmě menší válku a v jiné sexuální orgie.
 • Následujícího dne jsou obyvatelé poděšeni hromy a blesky, které bijí z bezmračného nebe kamsi do lesů za Arkou. Neustále se přibližují a nakonec se ukáže, že jejich cílem je muž ve zbroji s měděnou rohatou helmou – Atheista. Je to Hagiův známý a přináší mu velkou zásobu Blesků.
 • Navečer druhého dne se vrací lovci a všichni kromě Hadeše a Tanwó se scházejí při Zpěvu u Aderánu.
 • Po vyvolání hvězd se ukáže Věštec a začne Hwarnije učit Válečnou píseň.
 • Poté, co se národ naučí píseň, se rozejde, avšak skupina na Hagiův pokyn zůstává. Věštec předkládá hudební téma Kovárny a všichni přítomní používají pěvecké magie k přivolání Kovárny.
 • Před Chrámem se dozvídá novinky Tanwó a všichni společně odcházejí na hostinu. Slaví se jednak přibytí ztracené vesnice a jednak příchod Atheisty. Haliard a ostatní se vyptávají Atheisty na jeho světonázor.
 • Khóruin a Haliard při návratu z hostiny narazí na podivného Rivu. Vystrašený mladík je vede do háje pod Chrámem, kde nacházejí čtvercový portál, který tam nikdy nebyl. Svolávají ostatní, neboť se zdá, že je to něco jako Studna.
 • Vstupují do portálu, za ním jsou schody dolů. Klikaté schodiště se chová podivně: namísto každého odpočívadla se může objevit vchod někam a konec schodiště. Zdá se, že to závislé na vůli cestovatelů.
 • Vchody vedou do různých nízkých Sálů. Během sestupu se nabízejí stále hlubší a temnější Sály. Skupina vstoupí na kraj Sálu Stínů, ale brzy se zas vrátí na Schody.
 • Sestup je stále obtížnější. Zdá se, že Sály se samy vnucují. Cesta dál se otevírá jen pokud Ivain zpívá. Je už ale unaven.
 • Ostatní dodávají Ivainovi sílu, ale zpěv naráží na stále tvrdší odpor prostředí. Nakonec dorážejí ke dveřím, které se silně podobají těm vstupním, narozdíl od nekrytých portálů, které se ukazovaly před tím.
 • Otvírají dveře a vstupují do Pracovny Vládce. Podivují se zařízení, když tu vstoupí muž. Po chvíli mu dojde, že tu nemají co dělat, náhle má krkavčí hlavu a skočí do krbu. Zmizí.
 • Všichni prchají na schody, poslední, co zahlédnou je tvář Vládce.
 • Na schodech se snaží vracet, ale schody jsou již zkrácené a stále se zkracují. Nakonec proráží písní a zdá se, že sestoupili ještě o jedno patro. Malým průzorem na straně hledí do zářivého místa. Otvírají dveře a vstupují na rozcestí chodeb podobné vstupu u Potomka.
 • Vznikne rozepře o tom, na jakou stranu se dát, neboť se ukazují různým lidem na různých stranách různé síly. Nakonec se vypraví na pravo.
 • Na konci chodby nacházejí přikovaného Ulada, než stačí cokoliv učinit, blíží se nebezpečí.
 • Prchají na rozcestí a střední chodbou kupředu. Za nimi kráčí temnota a dva Potomci Vládců. U dveří Sálu Vládců je sveden boj. Hwarnijové ustupují před Potomky a zavírají je za dveřmi. Haliard raní jednoho z nepřátel, ale sám upadá do bezvědomí.
 • Spatří obří katedrálu. Na konci podivná socha nesmírných rozměrů. Přicházejí k jejím nohám a mezi podrážkami jejích bot nacházejí zamřížovaný průchod.
 • Na konci chodby hliněná jeskyně s kořínky. Dvanáct kamenů okolo studničního otvoru. Podivné nádoby a sošky u stěn.
 • Objevuje se Vládce, pouhou myšlenkou uzavírá vchod do studny a zbavuje Hwarnije zbroje.
 • Pomocí magie i síly prorážejí příklop na studni a skáčou do neznáma. Vládce sesílá Blesk na Khóruina, ale ten se odráží od aderánového štítu a sežehne svého původce na prach. Khóruin skáče za ostatními.
 • Vyplouvají v Kovárně. Vstupují do světla a spatřují kováře. Hovoří s ním o Hvězdě a dozvídají se o ztraceném tisíciletí a o Věčném městě. Kovář říká, že Hvězda musí být překována na klíč k Jantarové citadele a slibuje, že si do tří dnů pro Hvězdu přijde.
 • Všichni jsou uchopeni a neseni létajícími poutníky dolů přes zářící sály a hvězdnaté nebe k Arce a zde zanecháni.
 • Khóruin nachází rígana Hagia v rozhovoru s rekem Jarovitem a po odchodu hosta mu ve zkratce sděluje průběh výpravy.

XXI. hra

 • K večeru se scházejí Hwarnijové na Velkém Zpěvu. Po dozpívání se lidé nerozcházejí. Hagias má řeč.
 • Khóruin, Riva, Alphia, Ghar, Ivain, Askra, Haliard, Taihun a Saimún (in memoriam), Hadeš a Tanwó jsou nazváni přízviskem “Sitarvan” a je jim provolána sláva a zapěna píseň. Během písně jsou Hwarnijští Sitarvanové odměněni přílivem moci a poznáním nových run. (mnozí efektové :))
 • Kromě Hadeše a Tanwó mají rovněž Sitarvanové od té doby právo zasedat v radě starších a mají poradní hlasy. Stávají se ctěnými členy arkinské společnosti.

XXII. hra

 • Přicházejí poslové od Jitrocele, že nepřátelské voje jsou blíže, než se myslelo. Zbývají necelé dva dny do jejich příchodu.
 • Přes most přijíždí trojice králů-mágů a strážemi nepozorována doráží ke kovárně. Sitarvanové je vidí. Mágové se klaní Hvězdě a domlouvají se s Gharem starším, že zůstanou hosty, dokud nebude Hvězda překována.
 • Na Arce probíhají poslední opevňovací práce. Hradby a domy jsou zpevňovány a očarovávány runami a připravovány na nadcházející bitvu. Na tom se podílí Khóruin a Riva.
 • Hadéš, Askra, Alphia a Tanwó podnikají výpravu do lesa a navečer se vracejí.
 • Haliard zkouší svou novou runu Ohnivé vody na břehu jezera Erdogdu.
 • Ivain zkouší svou novou runu Ovládání mrtvých na darickém hřbitově.
 • Spolu se soumrakem se na východním břehu jezera vytváří mlha. Z ní vystupují armády nepřítele.
 • Hwarnijové začínají zpívat Válečný zpěv složený Věštcem. Runy všech Hwarnijů vystupují v podobě ohnivých koní a řítí se na nepřítele.
 • Jezero je magickými silami nepřátel zmraženo. Armády se vydávají po ledě na Arku. Po cestě odrážejí útoky z Jezerního sálu i Arky.
 • Vathila se přesouvá do lesa na břehu jezera, pozoruje armádu a čaruje. Poté se vydává na ústup k Arce.
 • Armáda Věčného císaře, decimována arckými silami, vstupuje na břeh ostrova. Zvědové zkoumají terén. Armáda se formuje okolo Dariky a vydává se na postup hlavními ulicemi k srdci Arky.
 • Darika vybuchuje. Vathila, v tu dobu na tomto místě, je vymrštěna do Měsíčního sálu.
 • Začíná bitva o Arku.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon