Figlyn

Figlyn

Země zvaná Figlyn je jedním ze Severních království, třebaže mezi ně občas nebývá počítána. Figlynové jsou tajemným lidem a s cizinci příliš nepřicházejí do styku. Povaha jednotlivců i národa je klidná a zdá se, že ač se v historii mnoha válek účastnili, žádná z nich se nezačala vést z jejich popudu. Není to ani tak proto, že by neznali výbojnost nebo agresivitu, ale zdá se, že se veškerá jejich pozornost upírá k jejich vlastnímu státu a jeho vnitropolitickým dějům, o nichž okolí často neví nic.

Figlynové však nejsou známi ani tak díky povaze svého sebestředného a intrikánského státu, jako spíš díky sobě samým. Figlynové totiž nejsou jako ostatní lidé. Nikdo neví odkud přišli, ale jedno je jisté – mezi jejich předky nejsou lidé toho druhu, jaký zalidnil zbytek severního Qurandu. Nyní je na místě říci něco bližšího o vzhledu a povaze tohoto zvláštního lidu.

Nuže, kdo kráčí hlavními ulicemi Laganu, hlavního města Figlynu, získá první dojem z tamějšího lidu: Muži i ženy s dlouhými splývajícími vlasy v roztodivných estetických úpravách, v dlouhých volných šatech jemných barev procházejí volným krokem v aleji stromů a rozmlouvají spolu. Nahlédneme-li pod pokličku, zjistíme zvláštnosti tohoto rodu!

Muži a ženy jsou si podobnější, než v lidském rodu a obě pohlaví mají po celý život hladkou bezvousou tvář a ladné obočí. Každé Figlynské děcko má dlouhé černé vlasy, černé jak smola. V pubertě však začnou vlasy poznenáhlu světlat a většina mladíků a mladic okolo dvacátého roku má vlasy hluboce kaštanové barvy. Tato tendence se však nikterak neustává a tak okolo času největší dospělosti a síly má každý Figlyn vlasy rudé jak oheň. Po čtyřicátém roku, jak se životní zkušenosti prohlubují a sil ubývá, tak vlasy zlátnou až k barvě zralých klasů. Jak však roky ubíhají i zlatá barva bledne a ustupuje až zbude jen čistá bílá. Vrcholné stáří je pak poznat podle bělostné barvy s níž jen stěží může soupeřit i čerstvě napadlý sníh. Družno podotknout, že tato bělostná barva vlasů je rovněž jediný znak stáří, neboť na tváři Figlyna od třicátého roku nepřibude vrásky, třebaže oči mohou zesvětlat až ke stařeckému blankytu.

Takové je tajemství života Figlynů, že barva jejich vlasů odpovídá i jejich vnitřnímu životu. Tak v době, kdy se jim na skráních zatáčejí prstýnky kaštanových vlasů holdují rozkoším těla a radostem světa, v době kdy mají vlasy barvu ohně je jejich tělo i duše plné síly a moci k vedení úspěšného života a v čase zlata se obracejí k moudrosti a jsou stařešiny a předáky svých spoluobčanů. V čase bílých vlasů se odvracejí od života společnosti a věnují se neznámým věcem spojeným s osudem člověka po smrti a před narozením.

Další ze záhad jejich bytí je to, že ač jsme zmiňovali proměny jejich života ve spojení s lidským věkem, jednalo se jen o průměrný odhad a pravdou je, že věk každého je řízen neznámým osudem a zatímco jeden setrvává dlouho v době rozkoší a pak náhle během krátkého období zbělí a zemře, tak jiný brzy ztratí své barvy a věnuje se tajemství svého rodu po mnohá desetiletí. Někdo též žije déle, zvláště jejich králové a královny a jiní žijí krátký čas, zvláště jejich bardové a básníci.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon