Falaskové / Falaskás

Mapa rozšíření rasy Falasků ve známém světě. Nutno však přiznat, že skutečné rozšíření Falasků v podmořských hlubinách není známo a vyzančené oblasti jsou pouze místa, kde mořeplavci s určitou pravidelností Falasky potkávají.

Původ Falasků (na dalekém Západě známí jako Fanesgové), mořské rasy, je zahalen tajemstvím. Nejen proto, že je dávný a daleký, ale též proto, že sami Falaskové si velmi pečlivě střeží svou historii a své dědictví a s nikým jej nesdílejí. Rasa je známa pevninskému obyvatelstvu v mnoha podobách a variantách jakožto pověstné ‚mořské národy‘, jejichž impéria v minulosti rostla a upadala a válčila spolu, aniž by o tom suchozemci měli jasnější přehled. V časech rozmachu některého z falaských impérií se suchozemci náhle ocitali pod jejich krutou nadvládou a někdy trvalo celá staletí, než se jí podařilo zbavit.

Falaskové nikdy nebyli oblíbení pánové, protože v jejich modelu světa jedině oni mají duši a pravou lidskou povahu, zatímco všechny ostatní rasy jsou jim od přirozenosti dané všanc k volnému užívání. Mají v podstatě podobný poměr k ostatním rasám, jako mají mnohé rasy poměr ke zvířatům.

Pokud jde o vzhled a charakteristiku, hlavním rozlišujícím rysem Falasků je, že kromě plic mají též žábry. Jsou vyšší, než průměrní lidé, bez pěsti dva meče, ženy Falasků jsou ještě vyšší, kolem dvou mečů. Nohy mají široké, s blánami mezi prsty a těla mají protáhlá, mrštná, zvláště pod vodou. Barva kůže variuje od šedé přes zelenou až po téměř černou. Jejich vlasy mají odlišný charakter než vlasy pozemských ras, jsou to spíš takové dlouhé poloprůhledné provazce, které se umí rozzářit vnitřním světlem, což zvlášť v podmořských hlubinách přichází vhod. Oči mají velké a kulaté, mnohých barev, nejčastěji ale jasně rudé. Jako oděv používají zvláštní látku neznámého původu, která po namočení izoluje a udržuje tělesné teplo. Zbroj vyrábějí skládáním z tvrdých schránek korýšů.

Dívka z národa Ostrovních Falasků v odění typickém pro západní Falasky z města Lernan u vod Antalasu.

Falaskové sami se rozdělují na množství národů, ale suchozemci mají pouze povšechnou představu a rozdělují Falasky do dvou obecných kategorií:

Ostrovní Falaskové: Ostrovní nebo též Příbřežní Falaskové jsou výsledkem smíšení Hlubinných Falasků a suchozemců. Jsou ve všem podobnější lidem: jejich žábry jsou jen rudimentární, nedokážou pod vodou zůstat setrvale, tudíž tam nemají svá sídla. Jejich kůže je v podstatě lidská, má jen slabý šedý nádech. Oči jsou poněkud kulatější, než lidské, ale nemívají děsivě rudou barvu, jako u Hlubinných Falasků. Naopak, díky velkým očím a ladné vytáhlé postavě jsou ženy z národa Ostrovních Falasků považovány suchozemci často za velmi krásné. Osud tohoto falaského národa je jinak poměrně krušný: vzhledem k tomu, že falaská impéria minulosti se chovala k suchozemcům krutě, jsou současní Příbřežní Falaskové považováni za pátou kolonu a většinová společnost se k nim chová jako k páriům a vnitřnímu nepříteli. Mnohdy tedy žijí v chudobě a nespokojenosti.

Hlubinní Falaskové: Tento národ je zcela přizpůsobený pro život pod vodou. Hlubinní Falaskové mají podmořská města a říše, o nichž suchozemci nemají tušení. Vedle žaber, vysoké postavy, bioluminiscenčních vlasů, ploutvovitých nohou a velkých očí přizpůsobených na podmořskou tmu mají některé druhy podmořských Falasků také dlouhé ocasy a těla pokrytá světélkujícími kresbami či tvrdými šupinami. O Hlubinných se ví velmi málo, proto existují mnohé dohady a báje. Jedna z často opakovaných doměnek říká, že Hlubinní se dožívají vysokého věku, celých staletí, a že během celého svého života pomalu rostou. Staří Hlubinní tedy podle všeho musí mít nesmírně obří těla. Těžko ale říci, co je na takových zprávách pravdy.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon