Magie a rasy

Každá z existujících ras má svůj počátek v božském lidu a ten zas svůj počátek v samotných bozích, proto i v žilách každé rasy koluje energie božství, ač s každou generací zředěnější a zředěnější. Dávní předkové byli v magii daleko zběhlejší než jejich současní potomci, kteří jen obtížně a pomalu dosahují takové moci a moudrosti s jakou oni se již narodili. Všichni z téže krve však mají přirozené nadání pro nauku svých předků a ta je jedinou přirozenou magií, která se udržuje i ve zcela barbarských podmínkách, třeba jen na úrovni instinktu.

GANDHARIANAH: V lidových vrstvách se vyskytují zbytky původní zděděné magie a to zcela amalgamované s kultem dravých ptáků a jejich bohů a s dalšími ryze gandharskými kulty. Ovšem Gandhara se už před věky stala zemí zcela ovládanou Maghavany a tak rasovou magii vytlačil postupně řád Maghavanů, kteří plní ve všech obcích roli náčelníků a šamanů.

DRUVIAS: Jeden z mála národů, který si uchoval svou rasovou magii v plné síle a ještě ji dále rozvinul. Rasová magie dryád je natolik exkluzivní, že ji nemůže provozovat nikdo jiný než dryáda z důvodů energetických i fyziologických. Velké množství dryádí magie vyrůstá z energií dryádích těl a duší, které se během věků všelijakým způsobem zkřížily se stromy a rostlinami a divou zvěří v lese a přejalo jejich schopnosti.

ARHAIKAS: Archaikové změnili jen málo na způsobech svých předků již po velmi dlouhou dobu. Jejich magie je velmi podobná magii samotných Azharianů, třebaže je tišší, slabší a lidštější. Archaikové postupné slábnutí pouta mezi světem bohů a lidí, které narůstá s každou další generací, překonávají pomocí kolektivních kouzel, na nichž se účastní celé rodiny, celé kmeny a celý národ a jejichž síla je nesmírná.

ARKINAR: Velkým dávným učitelem Arkinů byl Suvarna, pradávný duch z Azharianského rodu. Ten vtělil svým dětem mnoho z moudrosti Azharů a podobně jako Archaikové naučil své žáky čelit rozevírající se trhlině nebes pomocí kolektivní magie. Od svého temného bratra se jako jediný naučil runám a z jeho úst se jim naučili Arkinové a runy tak kolují v jejich krvi jako životní síla.

ALPAS: Podobně jako Dryády mají Elfové svou vlastní magii silně vrozenou a nepřenosnou na jinou rasu. Navíc podobně jako Archaikové a samotní Azhariané vládnou do jisté míry magií přirozeně i bez hlubšího vzdělání. Elfí magie je však něco dost odlišného od toho, co většina Šedých Elfů studuje v Sairis, Uldaru, Asvittaře nebo Garionu. Šedí Elfové se vrhají do těchto studií, protože sami v sobě již cítí skomírat energii svého elfství. Jejich praotcové však v hlubokých lesích Alpatarnasu hovoří dávným jazykem a kráčí v naukách původního elfství, o nichž mimo Les málokdo ví.

CHIRBATIM: Obyvatelé ledů dalekého severu jsou jedinými příbuznými Siranijců na Grandu. Magie je v nich silná, avšak vlivem svých šamanů, kteří pocházejí od dávných Maghavanů, se jen máloco z ní udrželo mimo lidové a léčitelské vrstvy.

SIRANIKAS: Během velkého Rozdělení došlo i k velkému rozdělení magických vloh, neboť Bílí Siranijci jsou jediným národem na Grandu, který je neschopen používat magické energie složitější povahy a naopak Černí jsou nadaní ažaž. Málokdo tuší, co všechno je vlastně v tomto rozdělení obsaženo a jak je to možné.

SEVEŘANI: Národ Starého Uldaru a jeho okolí se vždy spoléhal kromě svých mečů i na vrozenou sílu a odolnost ve světě magie. Pověstná tuhost a schopnost vzdorovat útoku kdejaké magické síly tak může být sama pokládána za magické nadání. Pokud k tomu přidáme přirozené nadání pro runy a čáry (možná to souvisí se smíšenou Arkinskou krví), pak máme obrázek o povaze tohoto národa.

LIDÉ OBECNĚ: Lidé Západu a Jihu se ve svých krátkých životech a nespočetných generacích nejvíce vzdálili svým polobožským předkům a proto nemají žádnou magii úplně vrozenou, přesto však jim není zas žádná zcela zapovězena, neboť v jejich krvi koluje kdecos. Jsou tací, kteří říkají, že jejich magií jsou zvyky a rity a že je to magie Čar. Jiní zas říkají mnoho jiného. Jisté je, že zvláště magie Živlů je u nich ve velké oblibě, snad pro svou názornost a praktičnost avšak jen málokteré národy pro ni mají skutečné vrozené nadání.