Azhariané / Azharianah

Mapa rozšíření rasy Azharianů: na východě celá obrovská Gandharská říše; v oblasti Siranie ostrovy Vaktar a Mantrin a pak náhorní planina uprostřed Siranijských velehor obývaná Archaiky.

Původně rasa světelných bytostí s nesmírnou mocí, pro něž jsou těla pouze oděvy, které mohou kdykoliv odložit a stvořit si nové. Výraznou slabinou Azharianů je úpadek jejich moci napříč generacemi. Jedině původní Sestoupivší si udržují plnou moc a jejich těla neznají změny. Procházejí rituálem přejmenování, kdy se symbolicky znovuzrodí aniž by měnili tělo. Pozdější generace již stárnou a umírají, ale napříč reinkarnacemi si přenášejí většinu vzpomínek. Teprve ještě pozdější generace již mají životní cyklus a těla i duše podobná obyčejným lidem. Podle jedné z legend jsou Azhariané vzdálenými předky dryád, ale jsou tací, kteří tomu nevěří. Vzhledem k velkým rozdílům mezi původními Azhariany a národy, které z nich později vznikly, nelze říct nic konkrétního o vzhledu či vzrůstu, co by měly všechny azharianské národy společného. Je však jedno téma, kterou mají všechny národy do nějaké míry společné, a to je téma paměti a vzpomínek.

Známé národy rasy Azharianů:

Prazhariané: Původní Azhariané jsou božský lid. Jejich těla jsou krásná a vznešená, dají se jen obtížně zničit vnější silou, protože jejich kosti jsou tvrdé jako adamantium a jejich tkáně se rychle regenerují. Jedna z věcí, která je jejich vzhledu vlastní, je to, že jejich azharianství může být více či méně přítomno a podle toho se jejich vzhled může v krátké chvíli proměnit od obyčejného člověka zešedlého světem v zářící božskou bytost jen tím, jak se probere jejich vnitřní světlo. Mají k dispozici přirozenou bohatou zásobu magických energií na celé škále a jejich nesmrtelné duše dokážou žít na světě i bez těla (a jednat pomocí magie a vůle) a s trochou námahy si materializovat tělo nové.

Pozdější generace Azharianů již mají těla, která stárnou a umírají a takoví se reinkarnují do nových těl téhož národa. Reinkarnované duše mají nejprve jen velmi matné vzpomínky na předchozí život a vyrůstají v podstatě jako normální děti. To se změní během rituálu iniciace do dospělosti, kdy jsou otevřena stavidla jejich paměti a iniciovaní si náhle rozvzpomenou na předchozí inkarnace. Tehdy si také ke svému dětskému a rodinnému jménu přidají také vlastní jméno duše, která se reinkarnovala.

Archaici: Tento národ (a kultura) je typická tím, že odvrhla jakoukoliv instrumentalitu – nástroje, domy, oděvy, knihy, jednoduše vše, čím si ostatní pomáhají k tomu, aby byl život jednodušší. Archaikové trénují svoje tělo, vůli a paměť, případně používají magii, k tomu, na co jiní používají nástroje. V mnohém se také snaží bez nástrojů obejít tam, kde nástroje spíš přidělávají práci a zbytečně lidi zaměstnávají. Během věků tedy sami sebe vyšlechtili k odolnosti vůči podnebí, ke sloní paměti a ke stravě založené především na lovu a sběru. Po tělesné stránce jsou Archaikové obři – průměrná výška žen je 210 cm, mužů 220 cm a díky celému životu strávenému venku pohybem jsou jejich postavy atletické a sošné, se zdravou proporcí svalů a podkožního tuku. Jejich pleť je světlá se slabě měděným nádechem opálení od slunce, jejich vlasy a vousy bývají nejčastěji rudé či tmavě bronzové. Jejich magické talenty leží především v energetické magii (mana) a v magii vůle, zvláště pak v různých formách kolektivního použití těchto sil. Živlové magii příliš neholdují, protože je necitlivá vůči rovnováze v přírodě, a řada dalších magií je pro ně nepřístupná, protože vyžaduje pomůcky.

Mantrinci: Obyvatelstvo dvou nevelkých ostrovů Vaktaru a Mantrinu. Mantrinci jsou vzhledem a rysy ve tváři podobní Archaikům, a bývají také nejčastěji zrzaví, jenom namísto obrovských rozměrů Archaiků dorůstají normální lidské výšky a jejich těla bývají docela obyčejně stavěná, žádné heroické svalstvo a sošné proporce jako u jejich nahých příbuzných. Typické odění: technomagická maska, mágovská róba s technomagickými prvky.

Gandhařané: Obyvatelé obří říše na východ od Siranie. Gandhařané jsou průměrně o půl hlavy menší postavy než lidé ze západních zemí, mají mahagonovou pleť a ostře řezané rysy, jež způsobují, že jejich tváře připomínají cosi mezi dravcem a dílem řezbáře. Dožívají se průměrně vyššího věku než lidé, obvykle 100, málokdy více než 120 let. Gandhařané jsou obzvláště proslulí svou fenomenální pamětí. I bez cvičení mají skvělou vizuální, epizodickou i verbální paměť, nicméně s pomocí gandharských paměťových technik se jejich paměť mnohonásobně zdokonalí. Gandhařané chovají totiž nedůvěru k zápisu a vše podstatné svěřují paměti, včetně všech učených spisů, historických záznamů, návodů a manuálů všeho druhu, v tom jsou podobní vzdáleně příbuzným Archaikům.