Arkaganťané / Arkagantain

Arkinové

Obyvatelé Arky a Carhainu. Stará rodově uspořádaná společnost s tuhými zvyky, silně cítěnou potřebou ctnosti a spravedlnosti a válečnickým duchem, jenž se i v míru projevuje striktními předpisy, otužováním a pevnými rozhodnutími. Jejich tvrdost je však místy přiliš silná a tak slabí a nepovedení nemají v jejich společnosti šanci, cizoložství a podobné zločiny jsou trestány přísně – většinou smrtí – a rodově nečistí se nemohou účastnit na veřejném životě, jenž je pro tyto rokování a organizace milovné muže a ženy vším.

Darinové

Vyvinuli se kdysi dávno jako odpad z Arkinů – cizoložné děti, vyvržení zločinci, cizinci, kříženci, nepovedenci.. časem se však ti lepší z nich zkulturnili a s velikou snahou (někdy směšnou) se snažili napodobovat ve všem své tvrdé předky, možná aby jim dokázali, že se jim vyrovnají. Přesto v nich vždy zůstalo více lásky pro peníze než pro ctnost. I zde však existují rody a rodiny, z nichž už také vzniká sekundární odpad v podobě těch, kteří jsou nepřijatelní i pro samotné Dariny a odcházejí do Mladší Dariky.

Drúvové

Vznikli v dávných dobách ze zatoulaného voje Arkaganťanů a dryád. Vypráví se mezi nimi legenda o tom, jak se kdysi dávno vypravilo z jedné arkagantské osady mužstvo proti nepřátelům, kteří plenili lesy a pole a postupovali krajinou. Arkagantští mužové tehdy sledovali nepřítele a nepozorovali, že se rozdělil, takže když se po boji vrátili ke svému městu, našli jej do základů spálené a ženy s dětmi pobité. Tehdy prý též z hořících lesů prchaly dryády a tak se s nimi tito muži spojili ve společné pomstě. Po porážce nepřítele se však ani jedni nemohli vrátit do svých domovů, neboť byly spáleny. Muži i dryády se navzájem oddali v hromadném sňatku a vyrazili si najít novou domovinu. Muži chtěli město a dryády les. Nakonec si na Diruvranu vybudovali stromové město.