Arkaganťané / Arkagantain

Arkinové

Obyvatelé Arky a Carhainu. Stará rodově uspořádaná společnost s tuhými zvyky, silně cítěnou potřebou ctnosti a spravedlnosti a válečnickým duchem, jenž se i v míru projevuje striktními předpisy, otužováním a pevnými rozhodnutími. Jejich tvrdost je však místy přiliš silná a tak slabí a nepovedení nemají v jejich společnosti šanci, cizoložství a podobné zločiny jsou trestány přísně – většinou smrtí – a rodově nečistí se nemohou účastnit na veřejném životě, jenž je pro tyto rokování a organizace milovné muže a ženy vším.

Darinové

Vyvinuli se kdysi dávno jako odpad z Arkinů – cizoložné děti, vyvržení zločinci, cizinci, kříženci, nepovedenci.. časem se však ti lepší z nich zkulturnili a s velikou snahou (někdy směšnou) se snažili napodobovat ve všem své tvrdé předky, možná aby jim dokázali, že se jim vyrovnají. Přesto v nich vždy zůstalo více lásky pro peníze než pro ctnost. I zde však existují rody a rodiny, z nichž už také vzniká sekundární odpad v podobě těch, kteří jsou nepřijatelní i pro samotné Dariny a odcházejí do Mladší Dariky.

Drúvové

Vznikli v dávných dobách ze zatoulaného voje Arkaganťanů a dryád. Vypráví se mezi nimi legenda o tom, jak se kdysi dávno vypravilo z jedné arkagantské osady mužstvo proti nepřátelům, kteří plenili lesy a pole a postupovali krajinou. Arkagantští mužové tehdy sledovali nepřítele a nepozorovali, že se rozdělil, takže když se po boji vrátili ke svému městu, našli jej do základů spálené a ženy s dětmi pobité. Tehdy prý též z hořících lesů prchaly dryády a tak se s nimi tito muži spojili ve společné pomstě. Po porážce nepřítele se však ani jedni nemohli vrátit do svých domovů, neboť byly spáleny. Muži i dryády se navzájem oddali v hromadném sňatku a vyrazili si najít novou domovinu. Muži chtěli město a dryády les. Nakonec si na Diruvranu vybudovali stromové město.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon