Arkinové / Arkain

Mapa rozšíření rasy Arkinů na Qurandu: Největší populaci má Valarkagas na severu, druhou největší Arkagas v Siranii. Řada menších Ark rozesetých po Qurandu není na mapě zobrazena.

Arkinové jsou rasa pevně spjatá s uctíváním posvátného plamene Auránu / Aderánu. V jejich kostech, krvi a duši je plamen zapsán formou ohnivých run. Runy mají svůj počátek v Ohni a jejich systém je pak odražen ve struktuře arkinských rodů, v jejich architektuře, hudbě a obyčejích. Vzhledově i vlastnostmi jsou Arkinové poměrně jednotní napříč jednotlivými národy, které ostatně vznikly jako kolonie z původního Valarkagantu, jediný rozdíl spočívá v odlišných nářečích jednotlivých Ark, které ale stále zůstávají vzájemně srozumitelné.

Arkinové mají světlou pleť, vlasy i oči mnoha různých barev (spíše v závislosti na klanu, než národu) a průměrný lidský vzrůst (muži 180 cm, ženy 165 cm). Dožívají se průměrně 60 let, ale králové či velmistři magie někdy dosahují nadpřirozené dlouhověkosti. Mezi jejich zvláštní schopnosti patří vrozená dispozice k runové magii a snížená potřeba spánku (Arkinové spí průměrně jen asi 4 hodiny, někteří dokonce nespí vůbec). Povahou jsou Arkinové spíše klidní, pomalí v hněvu i radosti. Otázky své obce berou smrtelně vážně a neustálá výzva držení se ideálů spojených s naukou posvátného Ohně zaměstnává většinu jejich dní. Hluboký a existenciální smutek toho, že onen ideál nakonec bojuje prohraný boj proti zkaženému světu je cosi, co je temperamentově spojuje s elfí rasou.

Známé národy rasy Arkinů:

Arkinové v Chrámu kolem posvátného Ohně.
(výjev z Komixu o Arce)

Valarkaganťané: Obyvatelé „Původní Arky“ na dalekém Severu. Přísní ve svých zvycích a tradicích, obzvláště pokud jde o dbaní o čistotu pokrevních linií a neměnnost rituálů spojených s Ohněm. Zocelení neustálým bojem s černomagickým městem Xalgon, v důsledku čehož jsou naopak poměrně otevření a tvořiví pokud jde o válečné strategie a použití magie.

Arkaganťané: Arkagas, zvláště pod vládou krále Punara, je nejkosmopolitnější z Ark s daleko větší tolerancí k cizincům a míšení krve. Tato tendence zde byla již od počátku, takže Arkaganťané mají v krvi příměs siranijského i saifského elementu a mají trochu tmavší pleť.

Ostatní Arkinové: Arky jsou rozeseté po celém Qurandu i v Urulóce a tak najdeme různě velké osady Arkinů na blízkých i vzdálených místech. Nikdy ale nenajdeme velké říše, maximálně vždy městský stát přiměřené velikosti, většinou však jen menší město a přilehlá luka, protože základní princip Arky spočívá v tom, že jakmile město doroste určité velikosti, místo toho, aby rostlo dál, tak se ‚vyrojí‘ a vyšle přebytečné obyvatelstvo založit další kolonii.