Welcome to the fantasy world of Sirania!

Sirania is a fantasy world where many myths, legends, sagas and stories take place. These stories are sometimes written down in short story format or saga format, but mostly they are played in the form of diceless ruleless storytelling RPG games.

The main reason for Sirania’s existence is of course the joy of fantasy and imagination, but there is also another side of it. Sirania’s rich history and legend is created through in-depth study of our own world’s mythologies and past societies. Many of the motifs and dramas in Sirania are either conscious or inspired metaphors and elaborations on things just hinted at but not realized in our own world.

At present time the pages are only in Czech. There is incredible amount of text here and – as this is noncommercial just-for-fun project – we have neither money nor time to translate it all en bloc. We hope in time the English section will grow. However even non-Czech-speaking visitor can have fun with our map section (upper right corner). And if you are interested and want to know more, surely write to us!

What can you find here?

Interactive maps of lands and cities that you can explore by hovering over or clicking on various regions.

Ideas for roleplaying and worldbuilding together with gamer typologies and narration strategies.

Novels, stories, sagas, comic books and board games set in the world of Sirania and Clans.

Original and lively mythology of a fantasy world based on the study of world religions.

Succinct and useful description of several fantasy languages including their grammar and vocabulary.

Nacházíte se na stránkách věnovaných Siranii – světu, který povstal z fantasie jeho autora. Můžete se zde procházet – po mapě téměř doslova – a zkoumat příběhy a místa toho světa.

Na stránkách najdete texty v zásadě dvojího druhu. Zaprvé se jedná o texty, které na různé způsoby vypráví o Siranii, jejích dějinách, zemích, obyvatelích nebo jazycích. Jsou to takové plody snů a inspirací. Existují dva způsoby, jak se těmito texty probírat – buďto prozkoumávat mapu a číst si tam o místech, která vás zaujmou, nebo přejít do textové podoby a procházet postranní nabídku, kde naleznete systematicky uspořádané v podstatě tytéž texty, jako na mapě. Druhý typ textů jsou drobné prezentační informace o naší RPG hře, která se odehrává ve světě Siranie. Vyskytují se v podobě odkazu na mapě nebo jako položka nabídky v textové podobě stránek.

RPG neboli role playing game znamená zhruba něco jako „hra v níž hráči ztvárňují charaktery“. Jedná se o poměrně rozšířený druh hry, jež má ovšem tolik variant, kolik je lidí. Někteří ke hře potřebují papír a tužku, nebo dokonce figurky, jiní si vystačí s poznámkovým bločkem a jiní mohou hrát i při horolezecké výpravě. Hra vypadá v zásadě tak, že jeden člověk, jménem vypravěč, popisuje dalším lidem – hráčům, kteří jednají za určité předem dohodnuté osoby neboli postavy – co se okolo jejich postav děje. Postavy pak jednají a vypravěč popisuje. Příběhy, které takto vznikají, mohou mít podobu detektivních zápletek, hororů, dobrodružných výprav, vesmírných stříleček, nebo psychiatrické praxe tříhlavých xtrongů na beta leonis. Inteligence a hloubka hry je přímo úměrná inteligenci (a záměru) zúčastněných. Lze hrát v mystické atmosféře při svíčkách, kdy je představivost vybuzená na maximum, nebo sedět nad učebnicemi fyziky a dohadovat se o tom, jestli „vynález zkázy“ jedné z postav dostřelí až do New Yorku.

Protože příběhy, vyprávění, fantasie a inspirace jsou od toho, aby se sdílely. Když vypravěče nebo hráče potěšil nějaký příběh, který zažili, rádi jej vypravují svým přátelům. Když spisovatel dostane nápad, napíše povídku. Když jej napadne (třeba při sledování zpráv) společenská satira nebo utopický stát, napíše román. Pokud je to spisovatel dobrý, tak to třeba někoho lehce osvítí, nebo třeba jen alespoň pobaví. A tak jsou taky napsány a vytvořeny tyhle stránky.

Takže apologii? 🙂 Inu, fantasie není něco úplně nahodilého, něco vyprázdněného nebo nesmyslného. Fantasie je hnací síla člověka. Mluvme o ní jako o bohyni, anebo hrdince, a chvalme její skvělé činy: Díky fantasii máme báje, legendy, povídky, romány, hudbu vážnou i veselou, sochy a krásné stavby, obrazy a obdivuhodné činy, díky fantasii máme objevy, vynálezy, díky fantasii lidé mají svoje sny a ty pak do různé míry plní. Lidský svět by se dal popsat jako svět do různé míry zrealizovaných snů. Náš svět žije z fantazie a pije z ní jako žíznivý z pramene. A kdykoliv se někdo napije dostatečně velkým douškem, tak v našem světě vznikne něco, co stojí za to.

1979, věnuje se starým jazykům a náboženstvím na FF UK a šermu u Magisteria, sborovému zpěvu v Labyrintu a soustavě taiji s mečem u Radka Koláře.

Čti dál

Do běhu světa byl uvržen v Praze v roce 1980. Vystudoval geochemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ve studiu nadále pokračuje.

Čti dál

Vystudovala ekonomii, antropologii a knihovnictví. V současnosti (kromě hledání zaměstnání) se věnuje hlavně psaní, kresbě, malbě, kaligrafii a experimentování s fotografií.

Čti dál

se před 24 lety v Praze. Po úspěšně ukončené maturitě již šest let pracuje v oblasti výpočetní techniky, momentálně jako počítačový grafik a webdesigner.

Čti dál

Zatím studuje na FHS UK a tiše doufá, ze bude moci studovat i nadále. V současnosti je její časově nejnáročnější aktivitou studium. Přesto se snaží udělat si tu a tam čas na kreslení, kaligrafii a Irské tance.

Čti dál

Narodil se před 24 lety v Praze. Po úspěšně ukončené maturitě již šest let pracuje v oblasti výpočetní techniky, momentálně jako počítačový grafik a webdesigner.

Čti dál

Absolvent obchodní akademie, ze které při práci živnostníka – správce sítě – mnoho nepoužívá.

Čti dál